783 Technische Kring Dienst (TKD) met betrekking tot de gemeente Beuningen (1933) 1943 - 1979 (1980)


2.5 Ruimtelijke ordening, ruilverkaveling


Bestanddelen
Stukken betreffende de opzet van grondexploitatieschema's (Beun 7.4-7.6, 7.9 alg.), (1950) 1957 - 1974; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de bemoeienis met werkzaamheden met betrekking tot de ruilverkaveling Rijk van Nijmegen-Noord (Beun 20.4 Alg), 1958 - 1977, 2 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht ten aanzien van een complex gronden, begrensd door de Postkantoorstraat, de Th. Repkesstraat, de Jonkerstraat en de Van Heemstraweg te Weurt (Wp 32.5), 1959 - 1960; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht ten aanzien van gronden, gelegen ten zuiden van de Burgemeester Geradtslaan te Beuningen (Wp 32.15), 1963, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht ten aanzien van gronden in het saneringsplan voor de dorpskern van Beuningen (Wp 4.22.1), 1964 - 1965; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van exploitatie-overzichten ten aanzien van gronden in het bestemmingsplan 'Weurt-West', later 'Vossenkuil' (Beun 7.901/7.901.1), 1964 - 1965, 1974 - 1977; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van exploitatie-overzichten ten aanzien van gronden in de bestemmingsplannen '3 Kern Beuningen' en 'Kern Beuningen II' (Beun 7.902/7.907), 1968 - 1972; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht ten aanzien van gronden in het bestemmingsplan 'Dorp Weurt' (Beun 7.905), 1968, 1970, 1974; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de bemoeienis met de vervaardiging van kaartmateriaal ten behoeve van structuur- en bestemmingsplannen (Beun 7.1 Alg), 1970 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatieplan voor het structuurplan Beuningen-Ewijk (Beun/Ek 4.450 / 7.950), 1972 - 1979; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht ten aanzien van gronden in het bestemmingsplan 'Tinnegieter-Blankenburg', basisplan (Beun 7.909/7.910), 1975 - 1978; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht ten aanzien van gronden in het bestemmingsplan 'De Hoeven', 3e fase (Beun 7.906.3), 1976 - 1978; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht ten aanzien van gronden in het bestemmingsplan 'Tinnegieter-Blankenburg', 1e fase (Beun 7.910.1), 1977 - 1978; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht voor het terrein van transportbedrijf Duyghuizen ten westen van de Lindenstraat te Beuningen (Beun 7.912), 1977 - 1978; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht ten aanzien van gronden noordelijk van de Pastoor van der Marckstraat te Weurt (Beun 7.913), 1978; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht ten aanzien van gronden in het bestemmingsplan 'Tinnegieter-Blankenburg', 2e fase (Beun 7.910.2), 1978 - 1979; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht ten aanzien van gronden in het bestemmingsplan 'Tinnegieter-Blankenburg', 3e fase (Beun 7.910.3), 1979; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht voor het Julianaplein en omgeving te Beuningen (Beun 7.914), 1979; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de opzet van een exploitatie-overzicht ten aanzien van een complex gronden, begrensd door de Schoenaker, de Koningstraat, de Tempelstraat en de Van Heemstraweg te Beuningen (Beun 7.915), 1979, 1 omslag
Stukken betreffende de bestudering van een combinatie-methode van kleiwinning en bouwrijpmaken ten aanzien van gronden in het structuurplan Beuningen-Ewijk (Beun 5.180), 1979; met tekeningen, 1 omslag