224 Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afdeling Nijmegen 1894 - 1981


1.1 Stukken van algemene aard


Bestanddelen
Doorslagen en kopieën van verslagen van algemene leden- en bestuursvergaderingen, met bijlagen, 1947 - 1967, 1 omslag
Verslagen van algemene ledenvergaderingen, 1894 - 1940, 1 deel
Jaarverslagen, 1894 - 1940, 1 omslag
Verslagen van bestuursvergaderingen, 1894 - 1940, 3 deel
Agenda van uitgaande brieven, 1898 - 1900, 1 deel
Kopieboeken van uitgaande brieven, 1894 - 1934, 6 deel
Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken, 1902 - 1959, 26 omslag
Afdrukken 'cyclostyle' van uitgaande stukken, 1899 - 1910, 1 omslag
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken, alfabetisch geordend op onderwerp, 1977 - 1981, 1 omslag
Prospectussen, 1936 - 1959, 1 omslag