783 Technische Kring Dienst (TKD) met betrekking tot de gemeente Beuningen (1933) 1943 - 1979 (1980)


2.8 Rioleringen


Bestanddelen
Stukken betreffende de aanleg van riolering te Beuningen en Weurt (3.2 Beun Wp 60 / 70 / 71), 1947 - 1956, 2 omslag
'Opzichtersdagboeken', registers houdende aantekeningen betrekking hebbend op de werkzaamheden ten behoeve van de riolering te Weurt (Wp 72), 1963 - 1966, 2 deel
Stukken betreffende de verbetering van de kruising van het hoofdriool in de Houtweg te Weurt met de duiker in de poldersloot (Beun 5.143.1), 1971 - 1972; met tekening, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg van het rioleringsstelsel in het structuurplan Beuningen-Ewijk (Beun/Ek 4.450, Beun 3.9.50), 1973 - 1979; met tekeningen, 1 omslag