2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.3.4.1 Algemeen


Bestanddelen
Telefoonaansluitingen, -verleggingen, - verplaatsingen, en -kosten bij de gemeentelijke diensten en bedrijven, 1916 - 1938, 4 omslag
Aanschaf kantoorbenodigdheden en dergelijke ten behoeve van de gemeentelijke diensten en bedrijven, 1918 - 1946, 2 omslag
Wijziging openings- en slutingstijden gemeentelijk diensten en bedrijven, 1921, 1931 - 1932, 1945, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave aan de minister van Binnenlandse Zaken van gegevens over door de gemeentelijke diensten geplaatste orders bij de Duitse industrie in verband met het transfermoratorium (betalingsregeling voor buitenlandse schulden), 1933 - 1937, 2 omslag
Aanschaf, gebruik en verkoop van auto's en rijwielen voor de gemeentelijke diensten en bedrijven, 1933 - 1938, 1 omslag
Stukken betreffende de reorganisatie van de gesubsidieerde werkverschaffing door de gemeentelijke diensten , 1937, 1 omslag