804 Drankenfabrikant Firma Rijssenbeek en Nass (1750) 1898 - 1969


1 Archief


Bestanddelen
Etiket voor citroentje gearomatiseerde vruchtenwjin NV Ankerwerken voor Fruitproducten Nijmegen, z.j., 1 stuk
Notariele akte betreffende het verhogen van het hypothecair krediet tot fl. 500.000,- door de AMRO-Bank te Nijmegen onder hypothecair verband van het fabrieksgebouw met winkel, overige opstallen en grond, gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat 35 en de Marie Curiestraat te Nijmegen, 1969, 1 stuk
Vergunning tot het oprichten van een likeurstokerij en distilleerderij op het perceel Smidstraat 2 te Nijmegen door de gemeente Nijmegen aan H. Rijssenbeek te Bemmel en P. Nass te Nijmegen, 1898, 2 stuk
Vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein in de winkel van het perceel Smidstraat 2 te Nijmegen en het onttrekken aan de woonbestemming voor de verkoop van sterke drank van het perceel Nonnenstraat 60 te Nijmegen, 1898, 2 stuk
Vergunning voor het verbouwen van de voorgevel van het perceel Smidstraat 2 en 4 te Nijmegen, 1898, 2 stuk
Vergunning voor het aanbrengen van een uithangteken aan de voorgevel van het perceel Smidstraat 2 te Nijmegen, 1898, 1 stuk
Vergunning voor het leggen van een gegoten ijzeren plaat over de goot voor de ingang naast het perceel Smidstraat 2 te Nijmegen, 1899, 1 stuk
Proces-verbaal van meting en waterijking van distilleerketel nr. 1 ter vervaardiging van likeuren opgemaakt door de Dienst Accijnzen kantoor Nijmegen, 1911, 1 stuk
Proces-verbaal van vernietiging van distilleerketel nr. 1 voor de vervaardiging van likeuren opgemaakt door de Dienst Accijnzen kantoor Nijmegen, 1911, 1 stuk
Proces-verbaal van meting en waterijking van de distilleerketels nrs. 1, 2 en 3 opgemaakt door de Dienst Accijnzen kantoor Nijmegen, 1919, 1 stuk
Proces-verbaal van overplaatsing van de distilleerketels nrs. 1, 2 en 3 van de distilleerderij in het perceel Smidstraat 2 naar Smidstraat 2a te Nijmegen opgemaakt door de Dienst Accijnzen kantoor Nijmegen, 1919, 1 stuk
Proces-verbaal van waterijking en roeiing van twee distilleerketels van distilleerderij De Engel in het perceel Smidstraat 2 te Nijmegen opgemaakt door de Dienst Acijnzen kantoor Nijmegen, 1898, 1 stuk
Proces-verbaal van waterijking van een distilleerketel van distilleerderij De Engel in het perceel Smidstraat te Nijmegen opgemaakt door de Dienst Accijnzen kantoor Nijmegen, 1898, 1 stuk
Proces-verbaal van verzegeling van drie distilleerketels in het perceel Smidstraat 2a te Nijmegen opgemaakt door de Dienst Accijnzen kantoor Nijmegen, 1928, 1 stuk
Proces-verbaal van ontzegeling van drie distilleerketels in de distilleerderij aan de Smidstraat 2a te Nijmegen opgemaakt door de Dienst Accijnzen kantoor Nijmegen, 1928, 1 stuk
Proces-verbaal van meting en waterijking van distilleerketel nr. 1 opgemaakt door de Dienst Accijnzen kantoor Nijmegen, 1928, 1 stuk
Proces-verbaal van verzegeling van drie distilleerketels opgemaakt door de dienst Accijnzen kantoor Nijmegen, 1933, 1 stuk
Proces-verbaal van ontzegeling van distilleerketel nr. 1 opgemaakt door de Dienst Accijnzen kantoor Nijmegen, 1956, 1 stuk
Bewijzen van aangifte tot uitoefening van het bedrijf van handelaren in gedistilleerd, 1898 - 1951, 1 omslag
Correspondentie met Johannes Schneider te Wahren bij Leipzig over het productieproces van vruchtenwijnen, 1908, 1 omslag