2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.17 Sport, recreatie, toerisme, natuurschoon

Bereik en inhoud Dit archief is nog in bewerking waardoor in deze inventaris nog niet van alle rubrieken de stukken zijn beschreven. Voor stukken over dit onderwerp zijn wel toegangen in de studiezaal van het archief beschikbaar of kunt u voor meer informatie bij de studiezaalmedewerker terecht.

Zie voor bad- en zweminrichtingen rubriek 1.2.2.6.5

Bestanddelen
Advisering bij verzoekschriften van de Vereeniging tot verfraaijing van Nijmegen en het Schependom en de Vereniging Daalseweg om erkenning als rechtspersoon, 1879, 1898, 1 omslag
Plattegrond 'Nijmegen in 1888' met ingekleurd in blauw waterwegen en ingekleurd in groen parken en plantsoenen, schaal 1:2500, formaat 106 x 79 cm. Lichtdruk, 1888, 1 stuk
Bestekken en voorwaarden voor de aanbesteding van de levering van ijzeren pontons voor het rivierzwembad in de Nieuwe Haven, 1912-1915,
Toetreding als donateur bij de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, 1916, 1 omslag
Verlening van subsidie aan de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer 'Nijmegen Vooruit', 1917, 1 omslag
Afkondiging, uitvoering en intrekking van een verordening van het Militair Gezag op het rooien of kappen van bomen, 1917 - 1918, 1 omslag
Verzoek van de Provinciale Gelderse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer aan de gemeenteraad om lid te worden van de vereniging, 1918, 1 omslag
Verlening van toestemming aan de Roei-, Zeil- en Motorvereeniging 'De Batavier' om hun drijvende botenhuis te ankeren in de noodhaven bij de Lindenberg, 1918, 1 omslag
Subsidiëring van een concours hippique, 1918, 1 omslag
Toetreding van de gemeente als bijzonder lid van de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond (ANWB), 1919, 1 omslag
Subsidiebijdrage aan de Nijmeegse Sportvereniging, 1919, 1 omslag
Brief van de Nijmeegse Voetbalbond om een sportterrein ter beschikking te stellen, 1919, 1 stuk
Aanbieding van vier banken door de Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer 'Nijmegen Vooruit', 1919, 1 omslag
Mogelijke oprichting van grootschalige Duitse bioscopen en schouwburgen, 1919, 1 omslag
Vaststelling en wijziging van de verordening over de bescherming van natuurschoon, 1933, 1936, 1 omslag
Beschikbaar stellen van grond voor volkstuintjes, 1934, 1 omslag
Onderhoud van de jeugdherberg aan de Beeksestraatweg te Ubbergen, 1936-1938,
Vervaardiging van een tiental werkstukjes voor een te houden fancy-fair in het Canisius College, 1938,
Uitdiepen van enige vijvers en waterpartijen op de landgoederen De Winckelsteegh en Hulzen te Hatert, 1938-1941,
Afschrift van een brief aan de Commissaris van de Koningin met de mededeling dat er in de gemeente geen particuliere of gemeentelijke schietbanen zijn, 1940, 1 stuk
12