2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.17 Sport, recreatie, toerisme, natuurschoon

Bereik en inhoud Dit archief is nog in bewerking waardoor in deze inventaris nog niet van alle rubrieken de stukken zijn beschreven. Voor stukken over dit onderwerp zijn wel toegangen in de studiezaal van het archief beschikbaar of kunt u voor meer informatie bij de studiezaalmedewerker terecht.

Bestanddelen
Stukken betreffende een verzoek van de Provinciale Gelderse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer aan de gemeenteraad om lid te worden van de vereniging, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de afkondiging, uitvoering en intrekking van een verordening van het Militair Gezag op het rooien of kappen van bomen, 1917 - 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de toetreding van de gemeente als bijzonder lid van de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond (ANWB), 1919, 1 omslag
Stukken betreffende het beheer van de Bad- en Zweminrichting in de Waal boven Nijmegen, 1878 - 1946, 1 omslag
Stukken betreffende de subsidiëring van een concours hippique, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de mogelijke oprichting van grootschalige Duitse bioscopen en schouwburgen, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de aanbieding van vier banken door de Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer 'Nijmegen Vooruit', 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de de verlening van toestemming aan de Roei-, Zeil- en Motorvereeniging 'De Batavier' om hun drijvende botenhuis te ankeren in de noodhaven bij de Lindenberg, 1918, 1 omslag
Brief van de Nijmeegse Voetbalbond om een sportterrein ter beschikking te stellen, 1919, 1 stuk
Stukken betreffende een subsidiebijdrage aan de Nijmeegse Sportvereniging, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende bezwaren tegen het leggen van de Bad- en Zweminrichting in de Waal boven Nijmegen tussen de kribben 5 en 6, 1877, 1 omslag
Doorslag van een brief van de chef van de afdeling Belastingen betreffende de ontwerpverordening voor het gebruik van de gemeentelijke bad- en zweminrichting, 1943, 1 stuk
Bestekken en voorwaarden voor de aanbesteding van de levering van ijzeren pontons voor het rivierzwembad in de Nieuwe Haven, 1912-1915,
Uitdiepen van enige vijvers en waterpartijen op de landgoederen De Winckelsteegh en Hulzen te Hatert, 1938-1941,
Onderhoud van de jeugdherberg aan de Beeksestraatweg te Ubbergen, 1936-1938,
Vervaardiging van een tiental werkstukjes voor een te houden fancy-fair in het Canisius College, 1938,
Registers van inkomsten van de gemeentelijke Bad- en zweminrichting, 1878 - 1946, 12 deel
Stukken betreffende advisering bij verzoekschriften van de Vereeniging tot verfraaijing van Nijmegen en het Schependom en de Vereniging Daalseweg om erkenning als rechtspersoon, 1879, 1898, 1 omslag
Plattegrond 'Nijmegen in 1888' met ingekleurd in blauw waterwegen en ingekleurd in groen parken en plantsoenen, schaal 1:2500, formaat 106 x 79 cm. Lichtdruk, 1888, 1 stuk
Stukken betreffend de toetreding als donateur bij de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, 1916, 1 omslag
12