960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


16 Notarissen Den Bosch


Bestanddelen