483 Polderdistrict Circul van de Ooij 1580 - 1958


1.1.2.2.1.1.1 Algemeen


Bestanddelen
Voorwaarden voor en processen-verbaal van de aanbestedingen van de aanleg en het onderhoud van waterstaatswerken, 1666 - 1718, 31 omslag
Brief van de gecommitteerden van het Ambt Over-Betuwe betreffende het houden van een bijeenkomst ter bespreking van een plan voor de verlegging van de bedding van de Waal door een gedeelte van de Ooij, 1670, 1 stuk
Register houdende voorwaarden en processen-verbaal van aanbestedingen van waterstaatswerken, 1690 - 1717, 1 deel
Voorwaarden voor en processen-verbaal van de aanbestedingen van waterstaatswerken; met eedsformulieren voor de polderfunctionarissen en processen-verbaal van de eedsafleging van de leden van de Dijkstoel en van de heemraadsbode, 1722 - 1726, 1 katern
Voorwaarden voor en processen-verbaal van de aanbestedingen van de aanleg en het onderhoud van waterstaatswerken; met processen-verbaal van de eedsaflegging door de leden van de Dijkstoel tot 1753, 1742 - 1769, 1 band
Aanschrijving aan Hendrik Reijmers, veerman te Beusecom, inzake een klacht over zijn leverantie van waardhout; minuut, 1754, 1 stuk
Voorwaarden voor en processen-verbaal van de aanbestedingen van de aanleg en het onderhoud van waterstaatswerken, 1757 - 1837, 40 omslag