756 Gemeente Heumen (1668) 1807 - 1980


1.2.2.3.0 Openbare orde


Bestanddelen
Stukken betreffende maatregelen tegen landverraders, 1944 - 1947, 1 omslag
Stukken betreffende de overname van twee arrestantenlokalen, beddegoed, wapens en munitie door Chr. Van Ooijen, opperwachtmeester en wnd. groepscommandant der Koninklijke Marechaussee te Groesbeek van H.R. Verbeet, voormalig gemeenteveldwachter te Heumen, 1943, 1 omslag
Stukken betreffende de Politieverordeningen, 1930 - 1980, 3 omslag
Stukken betreffende de burgerwachten, 1933 - 1941, 3 omslag
Verordening Veldwachters, met wijziging en bijlagen, 1934 - 1943, 1 omslag
Stukken betreffende de gang van zaken rond de Bijzondere vrijwillige landstorm, 1934 - 1948, 1 omslag
Verordening aanplakrecht, met bijlagen en wijzigingen, 1942 - 1966, 1 omslag
Verordening regelende het sluitingsuur van dranklokaliteiten, waarvoor ingevolge de drankwet verlof of vergunning is verleend, met wijzigingen en bijlagen, 1949 - 1954, 1 omslag
Verordening op het venten in de gemeente Heumen, met twee adviezen omtrent aanpassing van de verordening, 1950 - 1954, 1 omslag
Verordening regelende het toezicht op hotels, pensions, logementen en drankwetlokaliteiten, met bijlagen, 1955, 1 omslag