131 Arbeidersbouwvereniging De Gezonde Woning Nijmegen 1911 - 1982


1.2.2.6 Woningbouw, verbouwingen en onderhoud


Bestanddelen
Stukken betreffende het geschil tussen architect H.M. Zoetmulder en De Gezonde Woning over de honorering van eerstgenoemde, 1921 - 1925, 1 omslag
Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken betreffende de financiële afwikkeling van nieuwbouwprojekten, 1921 - 1933, 6 omslag
Bestek en voorwaarden voor de bouw van woningen; met tekeningen, 1924, 1949 - 1950, 1967, 5 omslag
Stukken betreffende het verrichten van werkzaamheden aan woningen en het toewijzen van woningen, 1928 - 1934, 5 omslag
Stukken betreffende het aanbesteden van werkzaamheden aan woningen, 1930 - 1934, 1 omslag
Stukken betreffende de samenwerking met de gemeente ten behoeve van de woningbouw, [circa 1930] - 1960, 1 omslag
Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken betreffende nieuwbouw, 1930 - 1935, 1958 - 1967, 4 omslag
Bestek en voorwaarden voor het verrichten van werkzaamheden aan en om woningen, 1931, 1 band
Register van verrichtte onderhoudswerkzaamheden en gebruikte materialen en gereedschappen, 1936 - 1938, 1 deel
Bestek en voorwaarden voor verbouwingen en onderhoud aan woningen ten oosten van de Berg en Dalseweg en aan de Broerweg en omgeving, 1940, 1 omslag
Verklaringen van de Gemeentelijke Ontsmettingsdienst van de bestrijding van wandgedierte, 1941 - 1950, 1 omslag
Diverse bouwtekeningen, 1942, 1946, 1971 - 1972, 2 omslag
Stukken betreffende herstel oorlogsschade, 1947 - 1953, 1 omslag
Weekrapporten van de stand van de werkzaamheden aan de bouw van woningen, 1950 - 1955, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van woningen, 1960 - 1966, 3 omslag
Register van uitgaven aan onderhoudswerkzaamheden, 1961, 1 deel
Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor verbouwingen aan woningen; alfabetisch geordend op straatnaam, 1961 - 1968, 8 omslag
Stukken betreffende het verlenen van vergunning voor verbouwingen aan woningen; alfabetisch geordend op straatnaam, 1961 - 1971, 13 omslag
Stukken betreffende de bouw van garages aan de Olijfwilgstraat; met tekeningen, 1963, 1 omslag
Stukken betreffende woningbouw in Neerbosch-Oost, 1964 - 1966, 1 omslag
12