2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.7.3 Stoomwet


Bestanddelen
Keuring van de stoomwerktuigen van stoomboten van de firma J. Theunissen & Cie (de Stoombootmaatschappij Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden, Nijmeegsche Stoomboot Reederij) en de Geldersche Stoombootmaatschappij, 1825 - 1851, 7 omslag
Verlenen van een vergunning aan J. van der Heijden en Zoon voor het plaatsen van een stoomtoestel in hun zeepziederij gelegen op de hoek van de Brouwerstraat en de Bagijnengas, 1845, 1880, 1 omslag
Keuring van de stoommachines van de Valk van de Nijmeegsche Stoomboot Maatschappij, de Willem III der Rijn- en Waal-Stoomboot Maatschappij, en ook van het R.K. Weeshuis, 1861 - 1870, 1 omslag
Bemoeienis met de uitreiking aan C. Backer c.s. van vergunningen en goedkeuringen van de stoomketels en -machines aan boord van hun vrachtschepen, 1861 - 1880, 2 omslag
Keuring van de stoommachine van de schroefboot Vereeniging van J.A. Theunissen c.s., 1867 - 1877, 1 omslag
Geleidebrief bij een aan de belanghebbende uit te reiken vergunning voor het gebruik van een stoomketel, geplaatst in de grutterij van J. Cramer, 1872, 1 stuk
Geleidebrief bij een aan de belanghebbende uit te reiken vergunning voor het gebruik van een stoomketel, geplaatst aan het havenstation, en eigendom van de Rheinische Eisenbahn Gesellschaft, 1872, 1 stuk
Geleidebrieven bij aan belanghebbenden uit te reiken vergunningen voor het gebruik van stoomketels, geplaatst op vaartuigen, 1872 - 1876, 1 omslag
Stukken betreffende de staat van stoomtuigen en stoomketels in de gemeente, opgezonden aan het provinciaal bestuur, 1874, 1 omslag
Geleidebrief van de hoofdingenieur van het Stoomwezen bij de voorlopige vergunning voor het gebruik van de stoomketel aan boord van de sleepboot De Zeven Gebroeders van W.P. de Vries te Nijmegen, 1876, 1 stuk
Verlenen van vergunningen aan de firma Thomassen en Coers voor het gebruik van stoomketels aan boord van hun baggervaartuig nr. 1 en hun schroefboot Truida en Willie, 1876, 1 omslag
Verlenen van vergunningen aan H. van den Bout voor het gebruik van stoomketels aan boord van zijn sleepboten Nijmeegsche Sleepdienst nrs. 2 t/m 9, 1876 - 1878, 1 omslag
Verlenen van vergunningen aan A.B.A. Quack voor het gebruik van stoomketels aan boord van zijn sleepboten Noviomagum I t/m III, 1877 - 1879, 1 omslag
Verlenen van vergunningen aan J. Jansen te Nijmegen voor het gebruik van stoomketels aan boord van zijn sleepboten Marie en Nijmeegsche Sleepdienst nr. 2, 1877, 1879, 1 omslag
Stoomwetvergunningen, 1900 - 1916, 134 omslag
Uitreiking van controleboeken aan eigenaren van stoomtoestellen, 1922, 1 omslag
Opgaven aan de directeur van de Gasfabriek en Waterleiding van de te betalen heffingen voor de verschillende gemeentebedrijven op grond van de Stoomwet , 1924, 1928, 1 omslag
Toestaan van het gebruik van de te repareren stoomketel in de korenmolen van A. Beuning, J.H. Jansen en H. Pelkman, 1874, 1 omslag
Rapport van de gemeentearchitect over het verzoek van F.H. Thomassen tot oprichting van een werkplaats voor het maken en herstellen van stoom- en andere werktuigen, 1878, 1 stuk
Verlenen van vergunningen voor het plaatsen van stoomketels en -machines, 1881, 1888, 1 omslag