2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.7.6 Stoomwet


Bestanddelen
Geleidebrief bij een aan de belanghebbende uit te reiken vergunning voor het gebruik van een stoomketel, geplaatst in de grutterij van J. Cramer, 1872, 1 stuk
Stukken betreffende de keuring van de stoomwerktuigen van stoomboten van de firma J. Theunissen & Cie (de Stoombootmaatschappij Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden, Nijmeegsche Stoomboot Reederij) en de Geldersche Stoombootmaatschappij, 1825 - 1851, 3 omslag
Stukken betreffende de keuring van de stoommachines van de Valk van de Nijmeegsche Stoomboot Maatschappij, de Willem III der Rijn- en Waal-Stoomboot Maatschappij, alsmede van het RKWeeshuis, 1861 - 1870, 1 omslag
Stukken betreffende bemoeienis met de uitreiking aan C. Backer c.s. van vergunningen en goedkeuringen van de stoomketels en -machines aan boord van hun vrachtschepen, 1861 - 1880, 2 omslag
Stukken betreffende de keuring van de stoommachine van de schroefboot Vereeniging van J.A. Theunissen c.s., 1867 - 1877, 1 omslag
Geleidebrief bij een aan de belanghebbende uit te reiken vergunning voor het gebruik van een stoomketel, geplaatst aan het havenstation, en eigendom van de Rheinische Eisenbahn Gesellschaft, 1872, 1 stuk
Geleidebrieven bij aan belanghebbenden uit te reiken vergunningen voor het gebruik van stoomketels, geplaatst op vaartuigen, 1872 - 1876, 1 omslag
Stukken betreffende de staat van stoomtuigen en stoomketels in de gemeente, opgezonden aan het provinciaal bestuur (Provinciaal Blad van 1851, nr. 35), 1874, 1 omslag
Geleidebrief van de hoofdingenieur van het Stoomwezen bij de voorlopige vergunning voor het gebruik van de stoomketel aan boord van de sleepboot De Zeven Gebroeders van W.P. de Vries te Nijmegen, 1876, 1 stuk
Stukken betreffende vergunningen, verleend aan de firma Thomassen en Coers te Nijmegen, voor het gebruik van stoomketels aan boord van hun baggervaartuig nr. 1 en hun schroefboot Truida en Willie, 1876, 1 omslag
Stukken betreffende vergunningen, verleend aan H. van den Bout te Nijmegen, voor het gebruik van stoomketels aan boord van zijn sleepboten Nijmeegsche Sleepdienst nrs. 2 t/m 9, 1876 - 1878, 1 omslag
Stukken betreffende vergunningen, verleend aan A.B.A. Quack te Nijmegen, voor het gebruik van stoomketels aan boord van zijn sleepboten Noviomagum I t/m III, 1877 - 1879, 1 omslag
Stukken betreffende vergunningen, verleend aan J. Jansen te Nijmegen, voor het gebruik van stoomketels aan boord van zijn sleepboten Marie en Nijmeegsche Sleepdienst nr. 2, 1877, 1879, 1 omslag
Stoomwetvergunningen, 1900 - 1916, 134 omslag
Stukken betreffende de uitreiking van controleboeken aan eigenaren van stoomtoestellen, 1922, 1 omslag
Kennisgeving aan de directeur van de Gasfabriek en Waterleiding met een opgave van de te betalen heffingen, als bedoeld in artikel 28f van de Stoomwet, 1924, 1 stuk