2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.4 Bank-, beurs-, geld- en kredietwezen


Bestanddelen
Stukken betreffende het verstrekken van statistische gegevens over spaar- en leenbanken aan het het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te Den Haag en het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1882 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende het niet nemen van aandelen van de Gemeentelijke Kredietbank te Den Haag, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van leningen en voorschotten op pensioenen en salarissen door de Bank van Lening, 1909 - 1940, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop van panden door de Bank van Lening, 1872 - 1935, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van gegevens aan de provincie over particuliere banken van lening op grond van de Pandhuiswet, 1924 - 1946, 1 omslag
Stukken betreffende de behandeling van verzoeken van particulieren om een bank van lening te mogen oprichten; met plattegronden, 1911, 1 omslag
Correspondentie met en over de Bank van Lening, 1868 - 1928, 1 omslag
Verzoekschrift van het kantoor Nijmegen van de Nederlandsche Middenstandsbank om in de gelegenheid te worden gesteld tot inschrijving bij gemeentelijke obligatieleningen, 1932, 1 stuk
Jaarverslagen, statistische opgaven en andere stukken betreffende de Hulpbank te Nijmegen , 1862 - 1943, 1 omslag
Jaarverslagen, statistische opgaven en andere stukken betreffende de Spaarbank (van het Departement Nijmegen der Maatschappij tot Nut van het Algemeen), 1819 - 1939, 2 omslag
Stukken betreffende de advisering van de gouverneur over het verzoek van de handwerksman G. Roes c.s. om een spaarbank te mogen oprichten, 1843, 1 omslag
Bewijs van deelneming van C. van Lankveld te Zijtaart aan het Nederlandsche Spaarfonds, hoofdkantoor Nijmegen, 1919, stuk
Stukken betreffende het verzoek van M. Adelaar om goedkeuring van de oprichting van de Spaarkas en Bemiddelingsbank 'De Brug', 1935, 1 omslag
Stukken betreffende de afgegeven bankgarantie door de Rotterdamsche Bankvereeniging N.V., kantoor Nijmegen, voor de Firma W.J. Pruyn voor de richting nakoming van een overeenkomst tussen de firma en de gemeente, 1930 - 1933, 1 omslag
Stukken betreffende de uitloting van schuldbrieven ten laste van de gemeente, 1931 - 1932, 1 omslag
Stukken betreffende maatregelen tegen, advisering over het gebruik, de invoering, de omloop, de zuivering, etc. van (vreemde) munten, 1816 - 1946, 1 omslag
Verordening en andere stukken betreffende de goedkeuring van gemeentelijke en particuliere geldschietbanken op grond van de Geldschieterswet van 1932 (bestrijding van woeker bij het verlenen van krediet), 1932 - 1939, 1 omslag
Stukken betreffende de opgaven met betrekking tot de toepassing van de Geldschieterswet van 1932 (bestrijding van woeker bij het verlenen van krediet) aan de minister van Binnenlandse Zaken, 1934 - 1943, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van de boekhouder van de Gasfabriek en Waterleiding om kapitaal van het Restitutiefonds (Duitse valuta) te mogen waarderen op 50% van de nominale waarde, 1920, 1 omslag
Correspondentie met de directeur van de N.V. Stoomtram Maas en Waal over de teruggave van gedeponeerde effecten, 1936, 1 omslag
12