2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.5 Bank-, beurs- en kredietwezen


Bestanddelen
Stukken betreffende het verstrekken van statistische gegevens over spaar- en leenbanken aan het het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te Den Haag en het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1882 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende het niet nemen van aandelen van de Gemeentelijke Kredietbank te Den Haag, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van leningen en voorschotten op pensioenen en salarissen door de Bank van Lening, 1909 - 1940, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop van panden door de Bank van Lening, 1872 - 1935, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van gegevens aan de provincie over particuliere banken van lening op grond van de Pandhuiswet, 1924 - 1946, 1 omslag
Stukken betreffende de behandeling van verzoeken van particulieren om een bank van lening te mogen oprichten; met plattegronden, 1911, 1 omslag
Correspondentie met en over de Bank van Lening, 1868 - 1928, 1 omslag
Verzoekschrift van het kantoor Nijmegen van de Nederlandsche Middenstandsbank om in de gelegenheid te worden gesteld tot inschrijving bij gemeentelijke obligatieleningen, 1932, 1 stuk
Jaarverslagen, statistische opgaven en andere stukken betreffende de Hulpbank te Nijmegen , 1862 - 1943, 1 omslag
Jaarverslagen, statistische opgaven en andere stukken betreffende de Spaarbank (van het Departement Nijmegen der Maatschappij tot Nut van het Algemeen), 1819 - 1939, 2 omslag
Stukken betreffende de advisering van de gouverneur over het verzoek van de handwerksman G. Roes c.s. om een spaarbank te mogen oprichten, 1843, 1 omslag
Bewijs van deelneming van C. van Lankveld te Zijtaart aan het Nederlandsche Spaarfonds, hoofdkantoor Nijmegen, 1919, stuk
Stukken betreffende het verzoek van M. Adelaar om goedkeuring van de oprichting van de Spaarkas en Bemiddelingsbank 'De Brug', 1935, 1 omslag
Stukken betreffende de afgegeven bankgarantie door de Rotterdamsche Bankvereeniging N.V., kantoor Nijmegen, voor de Firma W.J. Pruyn voor de richting nakoming van een overeenkomst tussen de firma en de gemeente, 1930 - 1933, 1 omslag
Stukken betreffende de uitloting van schuldbrieven ten laste van de gemeente, 1931 - 1932, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van de Bouwvereeniging 'Huis en Hof' om toestemming voor het opnemen in de rekening-courant bij het Woningbedrijf van een bedrag voor aflossing en rente, 1930, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek aan de Rijkspostspaarbank te Amsterdam om opheffing van het bankgeheim ten aanzien van eventuele spaargelden van steuntrekkenden, 1934, 1 omslag