2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.2 Bodemproduktie, dierenteelt, producten van huisdieren


Bestanddelen
Stukken betreffende de opgave aan de provincie van op de markt te Nijmegen verkochte producten van akkerbouw en veeteelt in 1918, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een kapverbod ingevolge de Noodboswet op percelen in de kadastrale gemeente Hatert, 1919, 1 omslag
Jaarverslag over het jaar 1918 van de Commissie ter bevordering van het telen van voedingsmiddelen, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de aardappelenvoorziening, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek aan instellingen, die steun in natura verstrekken om alleen bij Nijmeegse bedrijven offertes aan te vragen, 1932, 1 omslag
Stukken betrefende de aanvraag van een subsidie door de plaatselijke geitenfokvereniging Beek-Ubbergen en omgeving, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop van planten voor de plantsoenen ter ondersteuning van het kwekerijbedrijf te Boskoop, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de verpachting en verbetering, en de waterstaatkundige situatie van de weilanden genaamd de Hooge Weide en de Achterste Elsenkamp te Ubbergen, 1830,
Stukken betreffende het afgraven en vervenen van grond, 1815 - 1836, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave aan de Domeinen van de gerst-, haver- en tarweprijzen, 1816, 1 omslag
Stukken betreffende het aanleggen van bergplaatsen van depots voor gemalen tarwe en rogge in de Noordelijke provincies, waaronder Nijmegen, 1816, 1 omslag
Stukken betreffende het, door het vroegtijdig zaaien van rogge, voorzien in het gemis van veevoeder, 1816, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave aan de gouverneur van Gelderland van de hoeveelheid granen binnen de stad op 11 december 1816, 1816 - 1817, 1 omslag
Stukken betreffende het poten van aardappelen , 1816 - 1821, 1 omslag
Akte van notoriteit en prijslijst betreffende de de middelprijs van tabak over de jaren 1816-1825, 1826], 1 omslag
Staten van de opbrengst van graan-, veld- en boomvruchten in 1816 met staat van vergelijking met andere jaren, 1817, 1 omslag
Concept-brief aan een onbekend persoon betreffende het gebruik van graan als veevoeder, [circa 1818], 1 stuk
Staten van de veestapel, voer- en vaartuigen met bijbehorende stukken, bestemd voor de provincie, 1818 - 1914, 1 omslag
Stukken betreffende de verdeling in secties van de Commissie van Landbouw in Gelderland, 1819, 1 omslag
Brieven van de Commissie van Landbouw in Gelderland betreffende de benoeming en bevoegdheid van A. de Beijer tot lid van de commissie, 1820 - 1822, 2 stuk