747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


3.1.3.2 Gemeenteraad


Bestanddelen
Notulen van openbare gemeenteraadsvergaderingen, deels met besluiten, 1935 - 1985, 39 deel
Besluiten van de gemeenteraad, met hiaat, 1935 - 1985, 12 deel
Agenda's van gemeenteraadsvergaderingen, 1946 - 1985, 40 omslag
Notulen van besloten gemeenteraadsvergaderingen, 1910 - 1986, 3 deel
Vergaderstukken van het seniorenconvent van de gemeenteraad, 1975 - 1985, 1 omslag
Reglement van orde voor de gemeenteraad, met wijzigingen, 1931 - 1972, 1 omslag
Kiezerslijsten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Provinciale Staten en de gemeenteraad, opgemaakt per stemdistrict, 1949, 1 omslag
Processen-verbaal tot vaststelling van de uitslag van gemeenteraadsverkiezingen, vanaf 1970 met benoemingsstukken, 1939 - 1982, 12 omslag
Stukken betreffende tussentijds benoemde gemeenteraadsleden, 1947 - 1970, 4 omslag
Fotoalbum ter herinnering aan de uitreiking van de ere-penning aan raadslid H. Verriet vanwege zijn 50-jarig raadslidmaatschap, 1969, 1 deel
besluit van Burgemeester en Wethouders op brief van de fractie 't Laag de duur van de raadsvergaderingen te beperken en de raadsstukken toe te zenden met inachtneming van het reglement van orde van de gemeenteraad, 01/01/1984 - 31/12/1984, 2 stuk