371 Heerlijkheid Heumen 1414 - 1769


1 Beleningen en rechten


Bestanddelen
Extract uit het leenboek van Gelre en Zutphen van de belening van Johan van Groesbeecke met het huis en de heerlijkheid Heumen (1414). Afschrift van 1731. Met latere akten van belening, van bevestiging en van verkoop, 1547, 1565, 1573, 1628, 1635, 1638, 1660, 1677, 1723, 1767, ., 11 charter; 4 stuk
Afschriften van in 1461 voor richter en gerichtslieden van Heumen afgelegde verklaringen door de ingezetenen betreffende de rechten der heerlijkheid, 1461, 3 stuk
"Oude conventie tussen den Heer en ingesetene tot Heumen", 1565, 1 stuk
Akten van pandkering, 1661, 2 stuk
Extract uit het leengerister van Gelre en Zutphen betreffende de lenen onder Heumen, gelegen in het Kwartier van Nijmegen, 17e eeuw, 1 stuk