2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.9.3 Verkeer en vervoer door de lucht


Bestanddelen
Stukken betreffende de mogelijke landing van 'vreemde vliegtuigen', 1919, 1 omslag
Brief van het Centraal Comité voor Nederland voor de organisatie van de Rondvlucht der drie stroomen (Schelde, Maas en Rijn), met het verzoek aan de burgemeester om toe te treden tot het erecomité, 1914, 1 stuk
Gemeentelijke voorwaarden voor het houden van kunstvluchten op Heumensoord, 1932, 1 stuk
Stukken betreffende de mogelijke inrichting van een vliegveld te Nijmegen, 1919 - 1920, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek om een vliegtuighangar te mogen plaatsen op de Maldense vlakte, 1919, 2 stuk
Stukken betreffende de bemoeienis met de schadevergoeding voor Th. Burgers wegens de noodlanding te Brakkenstein van een Fokker C I van de Luchtvaart Afdeling te Soesterberg, 1930, 1 omslag
Aanleg van vliegvelden op het landgoed Dukenburg te Hatert en te Elst bij Nijmegen, 1932-1936,
Stukken betreffende de verpachting van staanplaatsen op de kermissen te Hees en te Nijmegen en een verzoek van Eeelman's Luchtreederij voor een geschikt terein als landingsplaats, 1919,
Circulaire van de ANWB Toeristenbond voor Nederland, de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart en de Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland over de toepassing van het systeem Lugard voor de plaatsaanduiding ten behoeve van de luchtvaart, 1914, 1 stuk
Stukken betreffende te houden vliegdemonstraties op een terrein aan de Ubbergseveldweg, 1920, 1 omslag
Stukken betreffende de beantwoording van een brief van gedeputeerde staten over de aanwezigheid van luchtvaartterreinen, 1920, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek van de Nederlandsche Luchtvaart Onderneming te Rotterdam om toestemming voor het houden van vliegdemonstraties met lunapark, 1924, 1 omslag
Correspondentie met de minister van Waterstaat over gemeentelijke verordeningen voor de luchtvaart, 1926, 1 omslag
Stukken betreffende de noodlanding van een Belgisch burgervliegtuig, 1930, 1 omslag
Circulaire van de Fototechnische Dienst van de KLM over de mogelijkheden van luchtfilms, 1930, 1 stuk
Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan de NV Inhama te Amsterdam voor het houden van een nachtvlucht met een Duits reclamevliegtuig voor Trumpf-chocolade, 1930, 1 omslag
Circulaires van het ministerie van Waterstaat, 1930 - 1937, 4 stuk; 1 omslag
Stukken betreffende de bemoeienis met de verlening van toestemming door de minister van Waterstaat aan de NV Lever's Zeep Maatschappij te Rotterdam voor het afwerpen van reclamebiljetten vanuit een vliegtuig, 1931, 1 omslag
Correspondentie met G. Lampetje Bzn. te Amsterdam over zijn verzoek aan de KLM voor de instelling van een binnenlandse luchtvaartdienst, 1931, 1 omslag
Stukken betreffende het indienen van bezwaar bij gedeputeerde staten tegen het vanuit vliegtuigen uitwerpen van reclamebiljetten, 1931 - 1932, 1 omslag
12