690 G. Luijpen, H. van Beers en de familie Vincent te Wamel, onder meer betreffende het RK Armbestuur en de Vincentiusvereniging te Wamel 1810 - 1933


1 Archief


Bestanddelen
Register van debiteuren van G. Luijpen te Wamel, met enkele los inliggende stukken, 1810 - 1825, 1 deel
Register van het RK Armbestuur te Wamel, met aantekeningen over de bestuursleden (1861-1895), ‘afschriften der staten van begroting’, grootboek van inkomsten en uitgaven (1873-1897), staat van onroerende en van waarde zijnde roerende eigendommen (1856-1891) en verslagen van bestuursvergaderingen (1875-1897), met enkele los inliggende stukken, 1856 - 1897, 1 deel
Overige archiefstukken van het RK armbestuur te Wamel, 1854 - 1898, 1 omslag
Bevelschriften tot betaling door de gemeenteontvanger van Wamel, Hendrik van Beers, van vergoedingen van door de jongste waternood veroorzaakte schade aan gebouwen, landerijen en ‘vruchten van den grond’, met kwitanties van de crediteurs, 1861, 1 pak
Archiefstukken van de Vincentiusvereniging te Wamel, 1872 - 1897, 1 omslag
Overige archiefstukken van Hendrik van Beers, 1851 - 1894, 1 omslag
Archiefstukken van de familie Vincent te Wamel, 1916 - 1933, 1 omslag