328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Kaart van de studentenwoning van Frans Michiel, Prinsengracht 758 te Amsterdam met achterschrift, z.d., 1 stuk
Blad uit fotoalbum bevattende foto's van de opening van de Waalbrug op 16-06-1636 en festiviteiten ter gelegenheid van het behalen van het candidaatsexamen van mw. E. Noorduijn en A. v. B. op 17-06-1936, 1936, 1 stuk
Notitie mw. E. Postma-Noorduijn, gericht aan haar kleinzoon, waarin zij verteld over de perikelen rondom haar huwelijk op 14-05-1940, met huwelijksadvertentie en foto, 1940, z.d., 3 stuk
Wapen van de familie door heraldisch tekenaar Karel v.d. Sigtenhorst, ca. 1970, 1 omslag
Aantekeningen van mw. P Houttuin-Stolk (achterkleindochter van Piet Noorduijn) over haar belevenissen tijdens de 2e Wereldoorlog, ca. 1936 - 1944, 1 stuk
Brief van Gijsbertus Noorduijn uit het concentratiekamp Vught bij 's Hertogenbosch aan zijn echtgenote Hendrine Catharine, 25/07/1943, 1 stuk
Boekje "Evacuatie herinneringen october 1944 / mei 1945" van Claes Noorduijn met tekst van mevrouw L. Noorduijn en tekeningen, z.d., 1 deel
Krantenknipsel waarin Alexandra Irina Valeria Noorduijn genoemd wordt als bruidsmeisje van John Longworth te Londen in october 1965, 1965, 1 stuk
Map met diverse (stamboom)-grafieken, 1964, 1 omslag
Reispas van Gijsbertus Noorduijn, afgegeven door het militair gezag, 24/06/1945, 1 stuk
Persoonsbewijs met portret van Gijsbertus Noorduijn uit de Tweede Wereldoorlog, 09/08/1941, 1 stuk
Krantenknipsel sluiting steenfabriek Everts & Co van Adrianus Koenraad Noorduijn, 1966, 1 stuk
Fotocopie van het overlijdensacte (dd. 15-1-1811) van Elizabeth Salomons, weduwe van Jan Noorduijn, te Nijmegen, 15/01/1811, 1 stuk
Foto gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het Wilhelmina ziekenhuis. Van links naar rechts: Henny Noorduijn-Noorduijn, Bertus Noorduijn, oud-burgemeester Steinweg, 1950, 1 foto
Over het oud-burgerrecht van Nijmegen, z.d., 1 omslag
Door doctor Claas Noorduijn gesigneerde kleurenfoto van schilderij van Jan Veth dat eigendom is van en hangt in het Wilhelmina ZIekenhuis, 1910, 1 omslag
Krantenknipsel uit de Gelderlander m.b.t. de 80ste verjaardag van Claas Noorduijn, 15-07-1903, 1 omslag
Krantenknipsel in memoriam Claas Noorduijn, 05/07/1916, 1 omslag
Krantenknipsel over plannen voor een nieuw ziekenhuis, 31/08/1966, 1 omslag
Krantenknipsel in memoriam op Claas Noorduijn zijn honderdste geboortedag, 1923, 1 omslag