328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Oproepbriefje inzake exitpermit Indonesië van Jacques Tonie Theodoor Noorduijn, 1959, 1 stuk
Doorlichtingsbriefje Jacques Tonie Theodoor Noorduijn van T.B.C.-ziekenhuis te Bandung, 1959, 1 stuk
Paspoort Jacques Tonie Theodoor Noorduijn, afgegeven te Bandung, 1954 - 1965, 1 stuk
Diverse krantenknipsels betreffende de sportprestaties (kogelstoten) van Els van Noorduijn, 1967, z.d.,
Een Boeginees geschriftje over Arung Singkang, door J. Noorduijn, 1953, 1 deel
Artikel van J. Noorduijn "Een Lange Pepet in een Boeginees dialect", 1955, 1 stuk
Boekbespreking : Dr. W. Kern "Commentaar op de Salasilah van Koetai", 1956, 1 stuk
De Islamisering van Makassar, door J. Noorduijn, 1956, 1 deel
Boekbespreking : J. Noorduijn over C.H. Thomsen, schrijver van "A code of Bugis maritime laws", 1957, 1 stuk
J. Noorduijn "Some aspects of Macassar-Buginese historiography", 1961, 1 deel
Boekbespreking : Hans Kähler "Grammatik der Bahasa Indonesia mit Chrestomathie und Wörterverzeichnis", 1962, 1 stuk
J. Noorduijn "Over de oud Soendase Carita Parahyangan", 1962, 1 deel
Het begin-gedeelte van de Carita Parahyangan (zie ook no. 284), 1962, 1 deel
Artikel J. Noorduijn "Categories of courtesy in Sundanese", 1963, 1 stuk
Krantenartikel : Vervolg ontdekt op de Ramayana, door Jacobus Noorduijn, 26/08/1966, 1 stuk
Vier officiersjaarboekjes (zie ook no. 93), 1913 , 1915, 1916, 1918, 4 deel
Boekje met aanhalingen en citaten op het gebied van goed, ernstig en godsdienstig leven, door Johanna Ruperta, genoteerd in de jaren 1885 / 1896, 1885 - 1896, 1 deel
Boekje met aanhalingen en citaten op het gebied van goed, ernstig en godsdienstig leven, door Johanna Ruperta, 1902 - 1921, 1 deel
Boekje met aanhalingen en citaten op het gebied van goed, ernstig en godsdienstig leven, door Johanna Ruperta, 1921 - 1934, 1 deel
Reisaantekeningen van Johanna Ruperta, 1876 - 1933, 1 deel