328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Verordening inzake hoofdzeer en andere huidziekten, 1861, 1 katern
Verordening tegen verspreiding van besmettelijke ziekten, 1862, 1 katern
Wijziging op de Verordening Koepokinenting, 1866, 1 katern
Rooster voor de Heeren apothekers, 1866 - 1868, 1 katern
Herbenoeming Claas Noorduijn tot eerste stadsgeneesheer, 24/11/1877, 1 stuk
Omslag met handschrift van doctor Claas Noorduijn, z.d., 1 stuk
Eervol ontslag van Claas Noorduijn als eerste Gemeente Geneesheer per 1 juli 1882, 26/06/1882, 1 stuk
Omslag met handschrift van doctor Claas Noorduijn, 1853 - 1953, 1 stuk
Verordening Oud Burgeren Gasthuis, 1855, 1 katern
Verordening Burgerlijk Armbestuur, 1855, 1 katern
Verordening op uitoefening der Geneeskundige Dienst, 1860, 1 katern
Aanbiedingsbrief erelidmaatschap van "Noviomagum" (zie ook no. 201/204), 03/1884, 1 stuk
Samenkomst van "Noviomagum", 06/11/1847, 1 stuk
Inschrijving Claas Noorduijn als lid van de Geneeskundige Kring, 21/07/1848, 1 stuk
Inzake graf van Joh. Fred. Joseph Flamme, 1837, 1 stuk
Enveloppe van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, (12/11/1898 ), 1 omslag
Enveloppe van de Kanselerij der Nederlandsche Orden, (16/11/1898 ), 1 omslag
Handschrift van doctor Claas Noorduijn, drie keer, z.d., 1 omslag
Brief van het Gemeente Museum te Nijmegen inzake de ontvangst van het Huldeblijk van 1878 (zie ook no. 17 t/m 20), 21/06/1925, 1 stuk
Brief van Mr. C.G.J. Bijleveld inzake genoemde huldeblijk, 04/06/1925, 1 stuk