328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Afschrift van de huwelijksacte van Adrianus Koenraad Noorduijn met Elizabeth van der Koog te Gorinchem, 20/07/1850, 1 stuk
Afschrift van de huwelijksacte dd. 8-9-1885 van Willem Noorduijn en Anna Balthina Blokhuis te Gorinchem, 08/09/1885 - 09/09/1885, 1 stuk
Afschrift van de huwelijksacte Gijsbertus Noorduijn en Hendrina Catharine, te Texel, 14/04/1914, 1 stuk
Afschrift van huwelijksacte dd. 14-5-1940 van Else Noorduijn en Elize Bauduin Jacques Postma te Heemstede, 14/05/1940, 1 stuk
Uittreksel uit het doopboek der Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Nijmegen betreffende Arnoldus Noorduijn zijn doop, 02/01/1791, 1 stuk
Uittreksel uit het register van huwelijken en echtscheidingen te Nijmegen betreffende Arnoldus Noorduijn zijn tweede huwelijk met Petronella Frederica Johanna van Guericke, 1 stuk
Uittreksel van het geboorteregister van Bernardus Noorduijn te Nijmegen, 31/07/1831, 1 stuk
Uittreksel uit het register van huwelijken te Nijmegen betreffende Bernardus Noorduijn zijn huwelijk met Anna Sussanna Wilhelmina Moorrees, 16/07/1858, 1 stuk
Uittreksel uit het register van geboorten van Franciscus Carel Wilhelmus Noorduijn te Nijmegen, 29/06/1859, 1 stuk
Afschrift van de huwelijksacte dd. 28-5-1884 te Woudrichem betreffende Franciscus Carel Wilhelm Noorduijn zijn huwelijk met Teuntje Johanna Rombout van Herwijnen met aantekening dat dit huwelijk bij vonnis der Arrondissementsrechtbank te Arnhem dd. 10-4-1902 ontbonden verklaart is, 28/05/1884, 1 stuk
Uittreksel uit het geboorterigister te Nijmegen betreffende de geboorte van Jan Wilhelm Noorduijn, 25/10/1896, 1 stuk
Afschrift en fotocopie van de geboorteacte van Jan Matthijs Noorduijn te Nijmegen, 06/04/1855, 1 omslag
Afschrift van Jan Matthijs Noorduijn zijn huwelijksacte met Sara Jacoba de Chaufepié te Leiden, 20/12/1892, 1 stuk
Bewijs van geboorte-inschrijving te Amsterdam, 26-11-1893, 1 stuk
Afschrift van het bewijs van geboorte-inschrijving te Amsterdam, afgegeven 13-3-1964, ., 1 stuk
Fotocopie van huwelijksacte van Claes Noorduijn met Helena Jansen te Rotterdam, 16/01/1929, 1 stuk
Afschrift van zijn geboorteacte te Nijmegen dd. 26-10-1897, ., 1 stuk
Fotocopie van het afschrift van zijn geboorteacte te Nijmegen dd. 26-10-1897, ., 1 stuk
Afschrift van huwelijksacte dd. 28-4-1932 te Soekaboemi met Rosina Johannes : Salinan akte dari pada daftar untuk menuliskan nama-nama Perkawinan dan Pertjerairan untuk bangsa Eropa jang depegang di Sukabumi dalam tahun deribu sembilan ratus tiga puluh dua no. 7, 28/04/1932, 1 stuk
Fotokopie van het afschrift van huwelijksacte dd. 28-4-1932 te Soekaboemi met Rosina Johannes : Salinan akte dari pada daftar untuk menuliskan nama-nama Perkawinan dan Pertjerairan untuk bangsa Eropa jang depegang di Sukabumi dalam tahun deribu sembilan ratus tiga puluh dua no. 7, met 2 bijlagen, 28/04/1932, 1 stuk