328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Afstammingsverklaring, afgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie, gelegaliseerd door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk dd. 27-7-1965, ten behoeve van de kleinzoons van Guilelmina Marcellina, de heren Macioti, die opgenomen willen worden in de Maltezer Orde, 27-07-1965, 1 stuk
Grafiek: twee nakomelingen van Cornelis Noorduijn huwden met leden van de Italiaanse adel : Clazina Anna Elisabeth Noorduijn huwde met Luigi Michel Angelo Guiseppe Domenico Raffaele, Marchese Viglia Verzieri - en Guilelmina Marcellina Noorduijn huwde met Prins Egidio Colonna dit Stigliano, z.d., 1 stuk
Stamboom van het geslacht Colonna en toelichting op de stamboom, z.d., 1 omslag
Brief waarin Guilelmina Noorduijn schrijft over het huwelijk van prinses Irene (van Oranje Nassau) dat zij te Rome bijwoonde, 29/04/1964, 1 stuk
Brocades: verslag van het jaar 1965 met hierin de naam van Jan Willem Noorduijn als gedelegeerd commissaris, 1965, 1 stuk
Aanbiedingskaartje, behorend bij het jaarverslag (zie ook no. 96), (1966), 1 stuk
Portret van Jan Willem Noorduijn (zie ook no. 104), z.d., 1 stuk
Artikel over de overgang van Jan Willem Noorduijn van de Raad van bestuur bij Brocades naar het Commissarisschap, z.d., 1 stuk
Drie artikelen en een kennisgeving in de vorm van een kerstkaart over Jan Willem Noorduijn zijn overgang van de Raad van Bestuur naar het Commissarisschap bij Brocades, 1965, 1 omslag
Portret van Jan Willem Noorduijn (zie ook no. 98), z.d., 1 stuk
Artikel over Willen Noorduijn. Over zijn 'leerboek der Zeevaartkunde', over het gedenkboek der Zeevaartschool 1833 / 1933, over het album hem aangeboden bij zijn aftreden als directeur, over de plaquette in de Hogere Zeevaartschool te Rotterdam (zie ook no. 115, 211, 212 en 586), z.d., 1 stuk
Portret Willem Noorduijn als Luitenant ter Zee 2de klasse, z.d., 1 stuk
Artikelen bij het neerleggen door Willem Noorduijn van het directeurschap van de Zeevaartschool te Rotterdam; met zijn portret, 1923, z.d., 1 omslag
Krantenartikelen en reproductie van de plaquette in de Gemeentelijke Hogere Zeevaartschool te Rotterdam m.b.t. het overlijden van Willem Noorduijn, 21/11/1933 - 21/11/1934, 1 omslag
Fotocopie van de buitenomslag en fotocopie van de tekstpagina van het boek "De kanarie in zijne verschillende rassen" van Cornelis Laurents Willem Noorduijn, verschenen in 1899 bij Noordhoff / Groningen, 1899, 1 omslag
Fotocopie van de buitenomslag van het door Dirk Adrianus Noorduijn geschreven boekje: "Mr. Hugo de Groot's ontvluchting van het slot Loevenstijn", eene voordracht voor vijf jongelingen en vier jongedochters, z.d., 1 stuk
Fotocopie van de buitenomslag van het door Pieter Christiaan Jacob Noorduijn tezamen met generaal Snijders geschreven leerboek voor cadetten : "Duurzame en tijdelijke versterkingskunst", 1ste deel, z.d., 1 stuk
Fotocopie van Pieter Noorduijn zijn ondertrouwinschrijving in Leiden, 23/04/1636, 1 stuk
Fotocopie uit het register hoofdgeld 1622 te Leiden, waaruit de samenstelling van Heijndrick Janszoon's gezin blijkt, 1622 - 1922, 1 stuk
Fotocopie van de Bleijswijkse acte, 28/11/1709, 1 stuk