328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Fotocopie van het overlijdensacte (dd. 15-1-1811) van Elizabeth Salomons, weduwe van Jan Noorduijn, te Nijmegen, 15/01/1811, 1 stuk
Fotocopie van de aantekeningen die Dirk Noorduijn schreef op het voorblad van zijn Statenbijbel (zie ook no. 50), 1516, 1 stuk
Portret van ds. Cors Noorduijn naar het origineel dat hangt in de gereformeerde kerk te Noordwijk aan Zee, z.d., 1 stuk
Krantenartikel uit "de Noordwijker" : gereformeerde kerk te Noordwijk aan Zee bestaat 125 jaar, 19/08/1960, 1 stuk
Stamboomgrafiek van de Scheveningsche takken van het geslacht Noorduijn, waarvan dominee Cors de stamvader is, z.d., 1 stuk
Stamboomgrafiek van de Rotterdamsche takken van het geslacht Noorduijn, waarvan Dirk de stamvader is, z.d., 1 stuk
Artikel over Els van Noorduijn uit het weekblad "Rosita" met kleurenfoto's, 1964, 1 stuk
Diverse krantenknipsels uit de jaren 1964 / 1967 over de kogelstootprestaties van Els van Noorduijn (zie ook no. 811), 1964 - 1967, 10 stuk
Menukaart en uitnodigingskaart van de koperen bruiloft van Gijsbertus en Hendrine Catharine Noorduijn, 14/10/1926, 1 omslag
Getuigschrift H. Noorduijn van de School voor Maatschappelijk werk te Amsterdam, z.d., 1 stuk
Persoonsbewijs met portret van Hendrine Catharine Noorduijn uit de Tweede Wereldoorlog, 09/08/1941, 1 stuk
Reispas van Gijsbertus Noorduijn, afgegeven door het militair gezag, 24/06/1945, 1 stuk
Gezamenlijk paspoort Gijsbertus en Hendrine Catharine Noorduijn, afgegeven te Nijmegen met beider handtekeningen en portret, 08/05/1933, 1 stuk
Twee in memoriam's betr. Gijsbertus Noorduijn, z.d., 1 omslag
Persoonsbewijs met portret van Gijsbertus Noorduijn uit de Tweede Wereldoorlog, 09/08/1941, 1 stuk
Foto, kinderportret van van Gijsbertus Noorduijn met zijn broertje, z.d., 1 stuk
Briefje van dr. Claas aan Gijsbertus Noorduijn, 1916 jan., 1 stuk
Twee krantenknipsels i.h.k.v. het zilveren-arts-jubileum van Gijsbertus Noorduijn, z.d., 1 omslag
Briefkaart Gijsbertus Noorduijn geslaagd voor semi-arts-examen, 11/10/1912, 1 stuk
Felicitatie-telegram van de ouders van de verloofde van Gijsbertus Noorduijn, z.d., 1 stuk