328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Notitie mw. E. Postma-Noorduijn, gericht aan haar kleinzoon, waarin zij verteld over de perikelen rondom haar huwelijk op 14-05-1940, met huwelijksadvertentie en foto, 1940, z.d., 3 stuk
Stukken betreffende het overlijden van dr. E.B.J. Postma, echtgenoot van mw. E. Postma-Noorduijn, 1997, 3 stuk
Menukaart van het diner ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van dokter G. Noorduijn, waarbij tevens de verloving van mw. E. Noorduijn met E.B.J. Postma bekend werd gemaakt, 1938, 1 stuk
Blad uit fotoalbum bevattende foto's van de opening van de Waalbrug op 16-06-1636 en festiviteiten ter gelegenheid van het behalen van het candidaatsexamen van mw. E. Noorduijn en A. v. B. op 17-06-1936, 1936, 1 stuk
Aantekeningen van Mw. Postma bij "De geschiedenis van de afdeling Nijmegen en omstreken van de K.N.M.G.", z.d., 1 stuk
Stukken betreffende het overlijden van Gijsbertus Noorduijn, 1967, 2 stuk
Krantenartikel uit de Gelderlander van 21-04-1964 over het Wilhelmina Ziekenhuis, met aantekening van mw. Postma, 1964, 1 stuk