328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Trouwboekje van Jan Matthijs Noorduijn, 20/12/1892, 1 deel
Vier identieke exemplaren van het boekje "Herinneringen uit den vreemde" door Jan Matthijs Noorduijn, 05/1895, 1 omslag
Krantenartikel over de uitgeverij Noorduijn en Zoon, z.d., 1 stuk
Door Leonard Arnold Willem Noorduijn geschreven boekje : "Iets over de geschiedenis van Loevestein", z.d., 1 deel
Ziekbedoverpeinzing "Nalatenschap" geschreven door Jan Matthijs Noorduijn, z.d., 1 deel
Boekje "Het wijze godsbestuur, zoowel over het kwade als over het goede, of : Het leven, de lotgevallen en het heerlijk uiteinde van den godvruchtigen zeeman Klaas Noorduin (1753 / 1830), nagelaten door zijn zoon Cors Noorduijn, in leven predikant te Noordwijk aan Zee van 1836 / 1852., 1899, 1 deel
Twee boekjes "Vitaminenrijke menu's" en "Recepten voor reformkeuken" geschreven door Helena Noorduijn - Jansen (zie ook no. 583), z.d., 1 omslag
Plattegrond van (het huidige ) Nijmegen waarop de Arend Noorduijnstraat en de Doctor Claas Noorduijnstraat staan aangegeven, z.j., 1 stuk
Lakafdruk van het familiewapen in rood en blauw, z.d., 1 omslag
Lakstempel van A. Noorduijn Jr., z.d., 1 stuk
Verklaring van de Nederlandsch Hervormde Diaconie te Nijmegen dat in het graf van Johanna Cornelia Noorduijn geen bijzettingen meer zullen plaatshebben, 17/11/1915, 1 stuk
Kwitantie betreffende grafonderhoud op Rustoord te Nijmegen, 17/11/1915, 1 stuk
Exemplaar van het door Cornelis Laurents Willem Noorduijn geschreven boek : "De kanarie in zijne verschillende rassen", 1899, 1 deel
Gedrukt exemplaar met portret van het boekje "Nalatenschap" (zie ook no. 227) van doctor Matthijs Noorduijn, zijnde een ziekbedoverpeinzing, z.d., 1 deel
Blad "Brocades" van december 1965, 1965, 1 katern
Blad "Farmaceutische industrie" nummer 12 van februari 1966 waarin een door Jan Willem Noorduijn gehouden lezing op een bijeenkomst in Colorado Springs op verzoek van de Amerkiaanse Pharmaceutical Manufacturers Association betreffende : Ontwikkeling geneesmiddelenindustrie en -handel in de Euromarkt, 1966, 1 katern
Blad "Farmaceutische industrie" nummer 12 van februari 1966 waarin een door Jan Willem Noorduijn gehouden lezing op een bijeenkomst in Colorado Springs op verzoek van de Amerkiaanse Pharmaceutical Manufacturers Association betreffende : Ontwikkeling geneesmiddelenindustrie en -handel in de Euromarkt, 1966, 1 katern
Krantenartikel en officieel bankbericht fusie A.B.N. / H.B.U., 1967, z.d., 1 omslag
Krantenknipsels dat Jan Willem Noorduijn Commissaris werd bij Brocades, z.d., 1 stuk
Gijsbertus Noorduijn zijn artsdiploma, 30/05/1913, 1 stuk