342 Christen Democratisch Appèl (CDA), afdeling Nijmegen 1946 - 1985


1 Archief


Bestanddelen
Stukken betreffende de plannen tot verbouw van het klooster aan de Dobbelmannweg tot nummer 84, de HAT-woningen, 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de start van een openbare school in Nijmegen Oost, 1984, 1 omslag
Stukken betreffende het voornemen van de minister van Verkeer en Waterstaat om bij wijze van proef tijdelijk de zesbaksduwvaart op de vaarroute Rotterdam-Duitsland toe te staan, 1985, 1 omslag
Notitie: "Vervuiling door honden", door de dienst Volkshuisvesting in Nijmegen, 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de landelijke wijziging van het besluit "Voordeursdelerskorting", 1984, 1 omslag
Stukken betreffende het konflikt tussen de gemeente en het werklozencentrum Unitas, inzake het inhouden van subsidie als straf, 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de motie en het gewijzigd voorstel in de gemeenteraad inzake kernwapens opslag en vervoer, 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de subsidieaanvraag van de Stichting 5 Mei Viering, voortkomend uit het comité waakzaamheid tegen het fascisme, 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de uitvoering van het in 1976 vastgestelde struktuurplan stadscentrum c.q. de Zeigelhof en Piersonstraat. Rellen voor sociale woningbouw, alsmede het plan voor een parkeergarage onder Plein 1944, 1981, 2 omslag
Stukken betreffende het stadsgewenst waarvan ook Nijmegen toen deel van uitmaakte, 1977 - 1978, 2 omslag
Stukken betreffende het stichten van een huurserviceflat in de binnenstad, 1977 - 1978, 1 omslag
Agenda's, besluitenlijsten, lijsten van inkomende en uitgaande stukken, 1977 - 1978, 5 omslag
Stukken betreffende de voorbereidingen en de behandeling van de meerjarenbegrotingen van 1978 t/m 1990, 1977 - 1990, 10 omslag
Stukken betreffende de opstelling van het beleidsprogramma van de gemeenteraad, 1978 - 1982, 1 omslag
Inkomende en uitgaande brieven, 1979 - 1984, 8 omslag
Agenda's en besluitenlijsten van de CDA-fraktie, 1979 - 1985, 9 omslag
Stukken betreffende brieven ingekomen bij verschillende instanties van het Nijmeegs Comité van waakzaamheid tegen fascisme c.q. de Centrumpartij, 1982 - 1984, 1 omslag
Verslagen besprekingen fraktie-bestuur CDA met stichtingen, groeperingen en anderen, 1982 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende het regionaal overleg van de CDA-frakties, 1982 - 1985, 2 omslag
Stukken betreffende de besprekingen over het beleidsprogramma van de gemeenteraad; op 7 september 1982 trad een gedeeltelijk vernieuwde raad in werking, 1982 - 1986, 6 omslag