461 Academische Kring voor Nijmegen en omstreken 1920 - 1960


1 Archief


Bestanddelen
Statuten en -wijzigingen, 1920, 1941 - 1959, 1 omslag
Correspondentie met diverse personen en instellingen, 1922 - 1960, 1 omslag
Agenda's voor discussiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, 1922 - 1960, 2 omslag
Circulaires aan de leden, 1936 - 1960, 1 omslag
Ledenlijsten, 1945 - 1959, 1 omslag
Notulenboek van ledenvergaderingen, 1945 - 1960, 1 deel
Kasverslagen, 1948 - 1955, 1 omslag