251 Maendaghs Musicq Collegie Nijmegen 1783 - 1787


1 Archief


Bestanddelen
Lijsten van nieuw aangekochte muziek door het M.M.C, 1783 - 1785, 1 omslag
Stukken betreffende het huren van een huis t.b.v. het M.M.C, 1785, 1 omslag
Verzoek van zes leden van het M.M.C. tot het houden van een buitengewone vergadering, over het scheppen van de mogelijkheid om na de "ordinaire concerten" tot 24 uur te blijven, 1785, 1 stuk
Intekenlijst voor het souper, met evt. danspartij, te houden op Cecilia-dag (22 nov.), 1785, 1 stuk
Stukken betreffende het lidmaatschap van het M.M.C, 1784 - 1785, 1 omslag
Circulaire, betreffende het houden van een danspartij, na afloop van het "ordinair concert", ter ondertekening rondgezonden, 1784, 1 stuk
"Reglement van een Borger Consert", Huishoudelijk reglement van het "Maendaghs Musicq Collegie" (M.M.C.), (1783), 1 stuk
Stukken, betreffende een souper, gehouden op het M.M.C, z.j., 1 omslag
Intekenlijst voor het betalen van een present aan een virtuoos, die een concert op het M.M.C. zal geven, 1785,
Catalogus van muziek van het M.M.C, (1785), 1 omslag
"Nadere Ampliatie" van het "Reglement van een Borger Consert", Resolutie houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement, van het M.M.C, 1783, 1 stuk
Oproep tot een buitengewone "Generale Vergadering" over het verlengen met één uur van de zitting van het M.M.C, 1765 - 1785, 1 stuk
Notulen van de "Generale Vergadering", 1784 - 1786, 3 katern
"Notulen van een "extraordinaire vergadering", 1787, 1 stuk
Brief van de heer Gejer aan voorzitter Meuleman houdende mededeling dat hij in verband met bezigheden en gesteldheid gedwongen is te bedanken voor het door hem vervulde secretariaat, 1785, 1 stuk
Stukken betreffende contributie van de leden van het M.M.C, 1783 - 1784, 1 omslag
Stukken betreffende de financiën van het M.M.C, z.j., 1 omslag
Verklaring van W. Hubers (knecht van het M.M.C.) betreffende de bewering van Hauff (W.G.), dat de heer Hengst concerten door andere vervangen zou hebben, 1785, 1 stuk
Bekendmaking van een concert door de heer Roosenkrans, te geven op het M.M.C. op vrijdag 21 jan. 1785, 1785, 1 stuk
Intekenlijsten, betreffende het houden van een danspartij, na afloop van een "extra-ordinair concert, 1785, 2 stuk
12