258 Stichting Nijmeegs Museum 1938 - 1975


1 Archief


Bestanddelen
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting "Het Nijmeegsche Kunstmuseum" te Nijmegen op 7 mei 1938, en de opening van het museum in "Huize Belvoir" op 7 juli 1939, 1938 - 1940, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting "Nijmeegs Museum voor Beeldende Kunsten" te Nijmegen op 18 november 1948 met het eerste jaarverslag op 27 januari 1950, 1948 - 1950, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van de "Stichting Nijmeegs Museum voor Schone Kunsten", op 6-2-1964, 1964, 1 omslag
Correspondentie van de stichting "Nijmeegs Museum" ; alfabetisch geordend op naam, 1951 - 1964, 1 omslag
Correspondentie van de stichting "Nijmeegs Museum"; alfabetisch geordend op naam, 1952 - 1957, 10 omslag
Correspondentie van de stichting "Nijmeegs Museum", 1964 - 1974, 1 omslag
Jaarverslagen, 1952 - 1957, 1 omslag
Correspondentie over en overzichten van gehouden tentoonstellingen, 1960 - 1971, 9 omslag
Correspondentie, 1961 - 1973, 5 omslag
Correspondentie voor het houden van tentoonstellingen, 1962 - 1971, 1 omslag
Staten houdende opgave en overzichten van gehouden tentoonstellingen, 1951 - 1973, 1 omslag
"Bezoekersregister" van de tentoonstelling "Friekik", 1972, 1 katern
"Bezoekersregister" van scholen, leerlingen en leerkrachten aan tentoonstellingen in de Waag, 1971, 1 katern
Register houdende alfabetische opgave van gehouden tentoonstellingen in de periode 1951-1972, [1972], 1 deel
Bruikleenovereenkomst met Fr. Gorissen, Haus Marstall, van enige werken voor de tentoonstelling van Gallot en Goya, 1960, 1 stuk
Stukken betreffende enquête over de tentoonstelling vam Carel Willink (schilder) in 1958, 1958, 1 omslag
Stukken houdende opgave van gegevens voor het C.B.S, 1959, 1963, 1966, 1970, 1 omslag
Statuten van de stichting "Nijmeegs Museum voor Beeldende Kunsten", en correspondentie over de wijziging van de statuten, 1948 - 1963, 1 omslag
Stukken betreffende de begroting, subsidie, kwartaaloverzichten, e.d, 1960 - 1974, 10 omslag
Stukken betreffende de subsidie van de gemeente voor 1973, 1972, 1 omslag