280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995


Bestanddelen
G. Bruna : 'De Reglementen en Besluiten voor de Nederlandsche Hervormde Kerk', Zwolle, 1871, 1 deel
Doopboek NHG Nijmegen, (duplicaat), 1941 - 1961, 1 deel
Lidmatenboeken (naamlijst der lidmaten), 1881 - 1977, 7 deel
Trouwboek St.Stevenskerk (nr.2), 1924 - 1994, 1 deel
Notulen van de vergaderingen van het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Nijmegen (Stad en Land), 1954 - 1984, 4 omslag; 1 deel
Presentielijst van de vergaderingen van het college van kerkvoogden, 1961 - 1985, 1 deel
Jaarrekening van de kerkmeester H.Heisen (nr.26), 1666 - 1668,
Notulenboeken van wijkkerkeraden, 1961 - 1979, 4 deel
Notulenboek van de Commissie "Centraal Gebouw", waarin ook verslagen van de jaarvergaderingen van de Vereniging voor Evangelisatie, 1915 - 1929, 1 deel
Lidmatenboeken NHG Hees - Neerbosch c.a., 1874 - 1975, 3 deel
Trouwboek NHG Hees - Neerbosch c.a., 1942 - 1961, 1 deel
Doopboek Neerbosch (Weezenkapel), 1906 - 1970, 1 deel
Lidmatenboek Neerbosch (Weezenkapel), 1906 - 1970, 1 deel
Contra-trouwboek Neerbosch (Weezenkapel), 1931 - 1969, 1 deel
Collecteboek van de Diaconie NHG Hees-Neerbosch c.a., 1756 - 1828, 1 deel
Register van uitgaande brieven NHG Hees-Neerbosch c.a., 1902 - 1917, 1 deel
Jaarrekeningen van de Kerkvoogdij NHG Hees-Neerbosch c.a., 1934 - 1960, 3 omslag
Notulenboek van de wijkkerkenraad Benedenwijk NHG Hees-Neerbosch c.a., 1951 - 1960, 1 deel
Jaarverslagen van de Commissie van Beheer van het Restauratiefonds NHG Hees-Neerbosch c.a., 1908 - 1915, 1 omslag
Doopboek NHG Beek-Ubbergen, 1919 - 1949, 1 deel