280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995


Bestanddelen
Doopboek NHG Beek-Ubbergen, alfabetisch ingericht, 1919 - 1949, 1 deel
Trouwboek NHG Beek-Ubbergen, 1919 - 1949, 1 deel
Trouwboek NHG Beek-Ubbergen, alfabetisch ingericht, 1919 - 1949, 1 deel
Lidmatenboek NHG Beek-Ubbergen, 1919 - 1949, 1 deel
Lidmatenboek NHG Beek-Ubbergen, alfabetisch ingericht, 1919 - 1949, 1 deel
Tabellarisch NHG Beek-Ubbergen, 1946 - 1950, 1 deel
Notulen van de kerkenraad NHG Beek-Ubbergen, 1904 - 1967, 2 deel
Notulenboek van de Kerkvoogdij van Millingen, Zeelandt, Leuth, en Kekerdom, 1878 - 1946, 1 deel
'De Nijmeegsche Kerkbode. Orgaan van de Vereeniging voor Evangelisatie', 1897 - 1917, 11 band
'Zondagsbode voor Nijmegen en Omstreken. Orgaan van de Vereeniging voor Evangelisatie en van de Classicale Zendingscommissie', 1917 - 1936, 10 band
'Hervormd Weekblad voor gemeenten uit de Ring Nijmegen, Maas en Waal en Overbetuwe', vanaf juni 1961 'Hervormd Weekblad voor Nijmegen, Maas en Waal en Overbetuwe', 1947 - 1980, 26 band
'Over en Weer. Gezamenlijk Protestants Kerkblad voor Nijmegen, Maas en Waal en Overbetuwe', vanaf 17 december 1982 'Kerkblad van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk te Nijmegen, 1981 - 1994, 3 doos
Notulenboeken, 1961 - 1973, 3 deel
Correspondentie kerkvoogdij, 1946 - 1974, 29 omslag
Correspondentie, 1960 - 1973, 11 omslag
Verzekeringen, z..j, 13 omslag
Stukken betreffende de overdracht en het gebruik van eigendommen, z.j., 15 omslag
Stukken betreffende de bouw en verbouw van de Pauluskerk, de Johanneskerk en de Andreaskapel, 1964 - 1972, 7 omslag
Balansbescheiden, 1946 - 1973, 28 omslag
Grootboekkaarten, 1958 - 1973, 31 omslag