280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995


Bestanddelen
Geldleningen, 1958 - 1978, 1 omslag
Begrotingen, 1961 - 1972, 12 omslag
Rekeningen historische gebouwen, 1970 - 1973, 3 omslag
Stukken betreffende de contacten met de Waalse Gemeente in verband met de "orgel-affaire", oorlogsschade, overdracht orgel, samenwerking, 1956 - 1958, 1 omslag
Overeenkomst met drukkerijen voor het drukken van het Hervormd Weekblad en overeenkomst met de Classis Nijmegen over de uitgave van het Hervormd Weekblad, 1958 - 1971, 1 omslag
Stukken betreffende de samenvoeging van de Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land met de Hervormde Gemeente Neerbosch - Hees c.a.; met tekeningen, 1961, 1 omslag
Rapport van de Commissie Herindeling van de wijkgemeenten der Hervormde Gemeente Nijmegen, met bijlagen, 1967 - 1968, 1 omslag
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van mevr. W. van Schaik, successierechten, verkoop eigendommen, e.d., 1979 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende het verloop van het proces Urselman, 1982 - 1983, 1 omslag
Controle jaarrekening 1961 - 1962, 1971, 1963 - 1972, 1 omslag
Ingekomen en uitgaande stukken en "bijzondere stukken", 1960 - 1976, 3 omslag