285 Parochie St.-Thomas à Villanova Nijmegen 1927 - 1973


1 Archief


Bestanddelen
Plannen voor pastorie, kerk en patronaat aan de Tollensstraat, 1927 - 1929, 1 omslag
Tekeningen kerkgebouw, plus enkele tekeningen Fröbelschool,, 1927 - 1930 en z.j., 1 omslag
Stukken betreffende obligatie-lening, 1929 - 1930, 1 omslag
Correspondentie betreffende kerkgebouw, financiering en bouw van de scholen, 1927 - 1933, 1 omslag
Tekeningen bouw scholen, 1931 - 1932, 1 omslag
Tekeningen Fröbelschool, 1933 - 1934, 1 omslag
Correspondentie bouw parochiehuis, 1936 - 1948, 1 omslag
Correspondentie over kloosterkapel Graafseweg, 1938 - 1939, 1 omslag
Tekeningen verbetering huizen Azaleastraat, z.j., 1 omslag
Officiële mededelingen en brieven van de bisschoppen vóór en in de oorlogsjaren, 1941 - 1944, 1 omslag
Correspondentie met 'S.Lucas-religieuze kunst', 1940, 1 omslag
Correspondentie over loterij, 1987 - 1938, 1 omslag
Bescheiden betreffende de bouw van een absis, 1941 - 1942, 1 omslag
Onteigeningsprocedure, 1938 - 1939, 1 omslag
Correspondentie betreffende grenswijzigingen, 1941 - 1959, 1 omslag
Pauselijke Missiewerken, 1961 - 1965, 1 omslag
Schetsplan pastorie, 1947, 1 omslag
Stukken betreffende bouw pastorie en uitbreiding kerk, 1954 - 1955, 1 omslag
Tekeningen en correspondentie verbouwing priesterkoor, 1963, 1 omslag
Verslagen vergaderingen, 1962 - 1963, 1 omslag
12