788 Technische Kring Dienst (TKD) met betrekking tot de Gemeente Ewijk 1945 - 1979


1.4 Dienstgebouwen


Bestanddelen
Ontwerptekeningen voor de verbouwing van het gemeentehuis, 1931, 1936, 1937, 1 omslag
Stukken betreffende de financiering van het herstel van oorlogsschade aan gemeente-eigendommen, 1945, 1 omslag
Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan en de verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis; met tekeningen, 1948 - 1952, 1 omslag
Dossier inzake de voorbereidingen voor de bouw van een politiewoning met postbureau en arrestantencel aan de Pater van Boxtelweg 1 te Ewijk; met tekening, 1950 - 1952, 1 omslag
Dossier inzake de bouw en het herstel van de ambtswoning voor de burgemeester aan de Brugstraat 10 te Ewijk en het daarin aanbrengen van een centrale verwarming; met tekeningen, 1950 - 1951, 1956, 1963 - 1964, 1 omslag
Dossier inzake niet doorgegane plannen voor een verbouwing van het bestaande gemeentehuis; met tekeningen, 1954 - 1956, 1 omslag
Dossier inzake niet doorgegane plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis, 1955 - 1956, 1959, 1 omslag
Dossier inzake het herstellen en verbouwen van de raadzaal van het gemeentehuis; met tekeningen, 1958 - 1961, 1 omslag
Stukken betreffende plannen voor een verbouwing van de zolderverdieping en de raadzaal van het gemeentehuis tot werkvertrekken en het plaatsen van barakken bij het gemeentehuis; met tekeningen, 1967, 1 omslag
Dossier inzake een verbouwing van de ambtswoning van de burgemeester aan de Brugstraat 10 te Ewijk; met tekeningen, 1967 - 1969, 1 omslag
Dossier inzake onderzoeken naar de mogelijkheden tot tijdelijke huisvesting van het gemeentelijk apparaat; met kaartjes, tekeningen en foto's, 1974 - 1979, 1 omslag
Dossier inzake de bouw van een gemeentewerkplaats aan de Ir. van Stuivenbergweg te Ewijk; met tekeningen, 1975 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende plannen tot verbouwing van het atelier van Canda aan de Hendrik de Haardtstraat te Winssen tot tijdelijk gemeentehuis, 1978 - 1979, 1 omslag