483 Polderdistrict Circul van de Ooij 1580 - 1958


1.2.2.2.3.3 Ontwatering van de bovenpolders


Bestanddelen
Stukken betreffende de benoeming van bestuursleden wegens het Polderdistrict in het bestuur van het Waterschap "Nijmegen-Duitsche Grens, 1943 - 1954, 1 omslag
Ontwerpen van wet inzake de goedkeuring van het Verdrag van 8 november 1905 betreffende de opsplitsing van de Nederlands-Pruisische polders De Duffelt en Querdamm volgens de landsgrenzen, alsmede ter regeling van het beheer aan Nederlandse zijde van enige voorheen gemeenschappelijke dijken; met een kaart, 1955 / 1956, 1 omslag
Stukken betreffende de overlaten in de Rhiendersebandijk en de Querdamm, 1882 - 1886, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van het aandeel van het Polderdistrict in de lasten van het Waterschap "Nijmegen-Duitsche Grens", 1939 - 1956, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting en reglementering van het Waterschap "Nijmegen-Duitsche Grens", 1930 - 1942, 1 omslag
"Protocol", rapport van de opname van de toestand van de hoofdwaterleiding vanaf de Bosse-wetering tot aan de Meersluis door een Nederlands-Duitse commissie; met kaarten en profieltekeningen, 1907, 1 omslag
Verdrag, gesloten tussen Nederland en Pruisen, waarbij besloten is tot de aanleg van een dwarsdijk en tot de instelling van de polder Querdamm, 1854, 1 stuk
Stukken betreffende de voorbereiding van de oprichting van het Waterschap "Nijmegen-Duitsche Grens"; met tekeningen, 1928 en 1929, 1 omslag