1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen 1958 - 1969


1.2.2.1.3.1.1 Algemeen


Bestanddelen
Vergunningen, verleend aan het Staatsbedrijf der PTT voor het leggen van telefoonkabels; met kaarten en tekeningen, 1958 - 1967, 20 omslag
Vergunningen, verleend aan de gemeente Ubbergen ten behoeve van de aanleg van rioleringen; met kaarten en tekeningen, 1958 - 1968, 10 omslag
Vergunningen, ten behoeve van de riolering verleend aan de Gemeente Millingen voor het verleggen van sloten en het leggen van duikers in en het lozen van afvalwater op watergangen; met kaarten en tekeningen, 1958 - 1969, 1 omslag
Vergunningen, verleend aan de Stichting "De Waterleiding Berg en Dal" en de N.V. Waterleiding Maatschappij "Gelderland" te Velp; met kaarten, 1960 - 1969, 9 omslag
Vergunningen, verleend aan de N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij te Arnhem; met kaarten, 1960 - 1969, 13 omslag
Vergunningen, verleend aan de N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen; met kaarten en tekening, 1968 - 1970, 4 omslag
Vergunningen, verleend aan de Openbare Nutsbedrijven, Nijmegen, ten behoeve van het tweede gasontvangstation Ooij; met kaarten, 1969, 1 omslag