1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen 1958 - 1969


1.2.2.1.3.1.2 Waterkeringen


Bestanddelen
Stukken betreffende vergunningen voor spoorstaven in waterkeringen, 1964, 1 omslag
Stukken betreffende vergunningen voor leidingen en masten in of bij waterkeringen, 1961 - 1963, 1 omslag
Stukken betreffende vergunningen voor afrasteringen op of bij waterkeringen, 1961 - 1969, 1 omslag
Stukken betreffende vergunningen voor afwegen en aanbermingen aan dijken; met kaarten, 1960 - 1969, 1 omslag
Ontheffingen van het verbod om te bouwen, c.q. te verbouwen aan of op waterkeringen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel; met kaarten en tekeningen, 1966 - 1970, 27 omslag