1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen 1958 - 1969


1.2.2.1.3.2 Ontgrondingen


Bestanddelen
Ontgrondingsvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel, aan de Steenfabriek v/h "Robert Janssen" N.V. of aan derden ten behoeve van deze steenfabriek voor percelen in de gemeente Ooij; met kaarten, 1954 - 1971, 3 omslag
Ontgrondingsvergunningen, verleend aan derden (niet steenfabrieken) door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel; met kaarten, 1955 - 1968, 10 omslag
Ontgrondingsvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel, aan de N.V. Steenfabriek "De Bouwkamp" of aan derden ten behoeve van deze steenfabriekvoor percelen in de gemeente Ooij; met kaarten, 1957 - 1964, 17 omslag
Ontgrondingsvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel, aan de N.V. Steenfabriek "Erlecom" of aan derden ten behoeve van deze steenfabriek; met kaarten, 1957 - 1967, 4 omslag
Ontgrondingsvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel, aan de N.V. Steenfabriek "Kekerdom" of aan derden ten behoeve van deze steenfabriek voor percelen in de gemeente Leuth; met kaarten, 1961 - 1967, 4 omslag
Ontgrondingsvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel, aan de firma "Nederland", afdeling Steenfabriek "De Vlietberg", of aan derden ten behoeve van deze steenfabriek voor percelen in de gemeente Ooij; met kaarten, 1961 - 1968, 2 omslag
Ontgrondingsvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten, gehoord de Dijkstoel, aan de N.V. Steenfabriek "De Ooij" of aan derden ten behoeve van deze steenfabriek voor percelen in de gemeente Ooij; met kaarten, 1961 - 1970, 2 omslag