1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen 1958 - 1969


1.2.1.5.4 Financiële verantwoording


Bestanddelen
Stukken betreffende de uitvoering van de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen (Staatsblad 1963 nr. 239), 1963 - 1969, 2 omslag
Stukken betreffende de opgaven voor een enquête van Gedeputeerde Staten naar het financieel beheer door waterschappen, 1968, 1 omslag
Begrotingen met bijlagen, 1958 - 1969, 11 omslag
Stukken betreffende de vaststelling door Gedeputeerde Staten van de rekeningen over het dienstjaar 1957 / 1958 van de opgeheven Buitenpolder "Millingen, De Duffelt en Zeeland", het Waterschap "Nijmegen-Duitsche Grens" en van het Polderdistrict "Circul van de Ooij, 1958 - 1959, 1 omslag
Rekeningen; met stukken betreffende wijzigingen en de goedkeuring door Gedeputeerde Staten, 1958 - 1969, 10 omslag
Bijlagen bij de rekeningen, 1963 - 1969, 12 band
Manualen van het dienstjaar 1958/1959, ., 12 deel
Manualen van het dienstjaar 1960, ., 12 deel
Manualen van het dienstjaar 1961, ., 12 deel
Grootboekkaarten, 1961 - 1969, 9 omslag
Journalen, 1960 - 1969, 10 deel