1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen 1958 - 1969


1.2.2.1.1 Keur


Bestanddelen
Stukken betreffende de verlenging van de geldigheid van de keur van het opgeheven waterschap "Nijmegen-Duitsche Grens", 1958 - 1960, 1 omslag
Stukken betreffende het opstellen van een ontwerp-rompkeur voor polderdistricten door de Gelderse Waterschapsbond, 1958 - 1960, 1 omslag
Algemene keur, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 7 september 1960; met ontwerp en wijzigingen, 1960 - 1964, 1 omslag