1026 Belangen Vereniging Molenstraat 1993 - 1998


1 Archief


Bestanddelen
Vergaderstukken van jaarvergaderingen en ledenvergaderingen, alsmede nieuwsbrieven van de vereniging, 1993 - 1996, 1 omslag
Jaarrekeningen met bijlagen, 1993 - 1996, 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie van acties en festiviteiten, 1994, 1998, 1 omslag
Krantenknipsels over winkeliersacties in de Molenstraat, 1993, 1 omslag
Ledenlijsten, 1993 - 1996, 1 omslag
Contributie-overzichten, 1996 - 1998, 1 omslag