27 Huurcommissie Nijmegen 1917 - 1925


1 Archief


Bestanddelen
Stukken betreffende door particulieren aan de Huurcommissie ingediende verzoeken, 1917 - 1925, 1 omslag
Krantenberichten met mededelingen door de Huurcommissie aan het publiek, 1917 - 1923, 1 omslag
Alfabetisch register op de namen van de huurders en verhuurders met het volgnummer van de bij de Huurcie. ingeschreven stukken, 1917 - 1918, 1 deel
Staat houdende opgave van gegevens over aangeslagenen in de riool- en straatbelasting, z. j., 1 stuk
Alfabetisch straatnamenregister met de nummers van de bij de Huurcommissie ingeschreven stukken, betrekking hebbend op de desbetreffende huizen, 1917 - 1921, 1 deel
Pandendossiers, grotendeels alfabetisch geordend op straatnaam., 1917 - 1925, 8125 omslag
Notulen van de vergaderingen, 1917 - 1918, 1 deel
Notulen van de vergaderingen van kamer I, 1918 - 1925, 7 deel
Notulen van de vergaderingen van Kamer II, 1918 - 1925, 6 deel
Notulen van de gecombineerde vergaderingen van beide Kamers, met bijlagen, 1922 - 1925, 1 omslag
Registers van inkomende en uitgaande stukken, 1917 - 1925, 17 deel
Jaarverslagen over 1921 - 1924, 1922 - 1925, 1 omslag
Stukken betreffende de instelling en opheffing van de Huurcommissie, 1917 - 1919, 1923 - 1924, 1 omslag
Stukken betreffende de wijziging van de Huurcommissiewet, 1917, 1922 - 1923, 1 omslag
Stukken betreffende de aansluiting van de gemeente Megen, Ubbergen en Bemmel bij de Huurcommissie te Nijmegen, 1920 - 1923, 1 omslag
Stukken betreffende het instellen van een Huurcommisie in Elst, 1921, 1 omslag
Correspondentie met het Ministerie van Justitie aangaande de bevoegdheden van plaatsvervangende leden, 1918, 1 omslag
Correspondentie met de Tilburgse Huurcommissie over de verdeling van de leden over de beide Kamers, 1920, 1 omslag
Staten houdende opgave van de leden van de Huurcommissie, 1921 - 1925, 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming en vervanging van leden van de Huurcommissie, 1917 - 1923, 1 omslag