27 Huurcommissie Nijmegen 1917 - 1925


1 Archief


Bestanddelen
Stukken betreffende de financiële verantwoording aan B. en W., 1917 - 1924, 1 omslag
Alfabetisch register op de namen van de huurders en verhuurders met het volgnummer van de bij de Huurcie. ingeschreven stukken, 1917 - 1918, 1 deel
Alfabetisch straatnamenregister met de nummers van de bij de Huurcommissie ingeschreven stukken, betrekking hebbend op de desbetreffende huizen, 1917 - 1921, 1 deel
Registers van toegestane huurverhogingen, 1917 - 1920, 2 deel
Stukken betreffende het toestaan van huurverhogingen, 1917 - 1920, 1 omslag
Stukken betreffende het verrichten van schattingen door deskundigen, 1920 - 1922, 1 omslag
Stukken betreffende de huuropzegging en de Huuropzeggingswet, 1918, 1923, 1 omslag
Stukken betreffende overtredingen en vervolgingen inzake de Huurwetten, 1917 - 1925, 1 omslag
Stukken betreffende door particulieren aan de Huurcommissie ingediende verzoeken, 1917 - 1925, 1 omslag
Stukken betreffende de verhuur van gemeubileerde woningen, 1918, 1 omslag
Staten, opgemaakt in het kader van de Huuraanzeggingswet, van leegstaande panden, 1921 - 1923, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van opgaven door Bouw- en Woningtoezicht over de hernummering van panden, 1920 - 1925, 1 omslag
Staat houdende opgave van gegevens over aangeslagenen in de riool- en straatbelasting, z. j., 1 stuk
Stukken betreffende een geval van huuropdrijven, 1920, 1 omslag
Instructies, wetten en besluiten met betrekking tot de Huurcommissie, 1918 - 1923, 1 omslag
Krantenberichten met mededelingen door de Huurcommissie aan het publiek, 1917 - 1923, 1 omslag
Correspondentie met de Woningvereniging Nijmegen, 1917 - 1925, 1 doos
Correspondentie met de Woningvereniging Nijmegen, 1917 - 1925, 1 doos
Correspondentie met de Woningvereniging Nijmegen, 1917 - 1925, 1 doos
Correspondentie met de Woningvereniging Nijmegen, 1917 - 1925, 1 doos