27 Huurcommissie Nijmegen 1917 - 1925


1 Archief


Bestanddelen
Stukken betreffende de aanstelling en bezoldiging van klerken en bureaupersoneel en de toelage voor secretaris, 1917 - 1924, 1 omslag
Stukken betreffende de inrichting van het kantoor van het secretariaat, 1921, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave van het aantal behandelde gavallen door de Huurcommissie, 1917 - 1924, 1 omslag
Stukken betreffende het beschikbaar stellen van ruimte ten behoeve van anderen, 1917 - 1920, 1 omslag
Kasboek, 1917 - 1925, 1 deel
Stukken betreffende de financiële verantwoording aan B. en W., 1917 - 1924, 1 omslag
Registers van toegestane huurverhogingen, 1917 - 1920, 2 deel
Stukken betreffende het toestaan van huurverhogingen, 1917 - 1920, 1 omslag
Stukken betreffende het verrichten van schattingen door deskundigen, 1920 - 1922, 1 omslag
Stukken betreffende de huuropzegging en de Huuropzeggingswet, 1918, 1923, 1 omslag
Stukken betreffende overtredingen en vervolgingen inzake de Huurwetten, 1917 - 1925, 1 omslag
Stukken betreffende de verhuur van gemeubileerde woningen, 1918, 1 omslag
Staten, opgemaakt in het kader van de Huuraanzeggingswet, van leegstaande panden, 1921 - 1923, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van opgaven door Bouw- en Woningtoezicht over de hernummering van panden, 1920 - 1925, 1 omslag
Stukken betreffende een geval van huuropdrijven, 1920, 1 omslag
Instructies, wetten en besluiten met betrekking tot de Huurcommissie, 1918 - 1923, 1 omslag
Correspondentie met de Woningvereniging Nijmegen, 1917 - 1925, 1 doos
Correspondentie met de Woningvereniging Nijmegen, 1917 - 1925, 1 doos
Correspondentie met de Woningvereniging Nijmegen, 1917 - 1925, 1 doos
Correspondentie met de Woningvereniging Nijmegen, 1917 - 1925, 1 doos