48 Commissie ter Verzekering eener goede Bewaring van Gedenkstukken van Geschiedenis en Kunst Nijmegen 1845 - 1939


1 Archief


Bestanddelen
Vestingwerken - Kronenburgertoren - Belvedère, 1883 - 1935, 1 omslag
Correspondentie, 1848 - 1886, 1 omslag
Catalogus bibliotheek, 1895 - 1921, 1 omslag
Keizer Karel monument, 1930, 1 omslag
Inkomsten uit bezoeken Gemeentemuseum, 1949 - 1965, 1 deel
Aanwinsten bibliotheek, 1845 - 1938, 1 omslag
Varia, 1888 - 1939, 1 omslag
Catalogus van de bibliotheek van het Museum van Oudheden, 1845 - 1938, 1 deel
Toelage aan de commissie, 1864 - 1933, 1 omslag
Entreegelden, 1890 - 1938, 1 omslag
Assurantie, 1864 - 1934, 1 omslag
Verschotten, 1864 - 1867, 1 omslag
Museumkwestie, 1905 - 1910, 1 omslag
Lokalen en meubilering, 1864 - 1931, 1 omslag
Correspondentie bibliotheek, 1891 - 1929, 1 omslag
Restauratie Stadhuis, 1877 - 1932, 1 omslag
Restauratie gobelins, 1923 - 1925, 1 omslag
St .Stevenskerk - Latijnse school, 1898 - 1941, 1 omslag
Markt - Kerkboog - Waag, 1900 - 1939, 1 omslag
Restauratie Beziendershuis, 1928 - 1940, 1 omslag
12