372 Heerlijkheid Heumen en Malden 1769 - 1813


5 Kerk, armen en diversen


Bestanddelen
Kerk- en armenrekening van Heumen en Malden, 1769/1770 - 1793/1794, 1 pak
Memorie betreffende de reparatie van de predikantswoning onder Heumen, 1798, 1 stuk
Conditën van aanbesteding der reparatie van het predikantshuis te Heumen, 1803, 1 stuk
Memorie betreffende de personen die zich binnen de heerlijkheden Heumen en Malden gevestigd hebben, 1770 - 1782, 2 stuk
Stukken betreffende een tochtsloot tussen Heumensoord en de Maldense Gemeente, 1776 - 1777, 2 stuk