77 Geheime Dienst Nederland, rayon Zuid-Gelderland 1943 - 1944


1 Archief


Bestanddelen
Rapport betreffende de werkzaamheden van de O.D. periode 17 september - 23 september 1944, opgesteld door een medewerker aldaar 20/10/1944, 1944 okt 20, 1 omslag
Aan het Centraal Bureau gezonden inlichtingen van militaire aard ingekomen van de medewerkers van het rayon, 1944 mrt (6) - sep 6, 1 omslag
Aan het Centraal Bureau gezonden schriftelijke inlichtingen van militaire aard, ingekomen van medewerkers, 1943 sep 26 - 1944 mrt 2, 1 omslag
Bijzondere instructie voor de medewerkers in het rayon Zuid-Gelderland onder meer houdende opdracht voor het met spoed inwinnen van inlichtingen betreffende enige belangrijke objecten, 1944 jul 15, 1 stuk
Algemene instructie, uitgegeven voor medewerkers in het rayon Zuid -Gelderland betreffende het identificeren van Duitse militaire eenheden, 1944 aug 15, 1 omslag
Rondschrijven, ingekomen van het Centraal Bureau der Geheime Dienst Nederland, bestemd voor de bureauhouders van de Midden-Route, houdende mededeling van het in werking treden van een nieuwe regeling van de interne dienst, 1944 aug 16, 1 stuk
Lijst vermeldende de tekens te gebruiken voor het aangeven van militaire en andere van belang zijnde objecten op kaarten en plattegronden, z.j., 1 stuk
Aan het Centraal Bureau gezonden schriftelijke inlichtingen van algemene aard, ingekomen van de medewerkers, 1943 nov 23 - 1944 jul 2, 1 omslag
Overzichtsschets vermeldende de kaarttekens van de onderdelen der Duitse Wehrmacht, z.j., 1 omslag
Aan het Centraal Bureau gezonden schriftelijke inlichtingen van militaire aard, ingekomen van de inlichtingendienst-observatiepost, 1944 sep 7 - 13, 1 omslag
Lijst houdende aantekeningen van de verzending van instructies, door de bureauhouder aan de medewerkers van de dienst, 1944 jul 19 - aug 25, 1 stuk
Brieven, ingekomen van en door de bureauhouder en Substituutbureauhouder verzonden aan medewerker "Jan", 1944 aug 8 , sep 2 en z.j., 1 omslag
Lijsten houdende de namen, rangen, titels enz. van officieren van de Duitse politie en Wehrmacht met hun inkwartieringsadressen te Nijmegen, 1944 jun 10, z.j., 1 omslag
Lijsten vermeldende de tekens te gebruiken voor het aangeven van militaire en andere van belang zijnde objecten op kaarten en plattegronden, z.j., 1 omslag
Staat houdende de onderverdeling in secties van de Inlichtingendienst van het rayon Zuid-Gelderland met de schuilnamen en codenummers van de daaraan verbonden medewerkers, z.j., 1 omslag
Schriftelijke inlichtingen, ingekomen bij de chef van de inlichtingendienst van het rayon Zuid-Gelderland, afkomstig van de medewerkers van de observatiegroepen, 1944 jun - sep, 1 omslag
Fotokopieën van stukken betreffende gegevens over de verdedigingswerken op het Valkhof en bij het Maas-Waalkanaal, de Electrische Centrale Gelderland, de bruggen en militaire bewegingen van het Duitse leger in Nijmegen, 1943 - 1944, 1 omslag
Dagrapporten Observatiegroep Nijmegen en andere stukken, 1942 - 1944, 1 omslag
Algemene instructie voor medewerkers uitgegeven door het Centraal Bureau inzake het identificeren van weerbare eenheden, 1944 sep 1, 1 omslag
Rondschrijven houdende mededeling van het Centraal Bureau bestemd voor de bureau-houders betreffende de aanstelling van "chefs de route" met een uiteenzetting van hun werkzaamheden, uitgegeven, 1944 mrt 12, 1 stuk