77 Geheime Dienst Nederland, rayon Zuid-Gelderland 1943 - 1944


1 Archief


Bestanddelen
Algemene instructie, uitgegeven voor medewerkers in het rayon Zuid -Gelderland betreffende het identificeren van Duitse militaire eenheden, 1944 aug 15, 1 omslag
Algemene instructie voor medewerkers uitgegeven door het Centraal Bureau inzake het identificeren van weerbare eenheden, 1944 sep 1, 1 omslag
Rondschrijven houdende mededeling van het Centraal Bureau bestemd voor de bureau-houders betreffende de aanstelling van "chefs de route" met een uiteenzetting van hun werkzaamheden, uitgegeven, 1944 mrt 12, 1 stuk
Aan het Centraal Bureau gezonden schriftelijke inlichtingen van militaire aard, ingekomen van de inlichtingendienst-observatiepost, 1944 sep 7 - 13, 1 omslag
Bijzondere instructie, uitgegeven door het Centraal Bureau, bestemd voor de Midden-Route van de Geheime Dienst Nederland, ter verbetering van het doorgeven van inlichtingen, 1944 mei 1, 2 stuk
Instructie, uitgegeven door de Bureauhouder van het rayon Zuid-Gelderland voor de medewerkers houdende algemene richtlijnen in acht te nemen bij het verzamelen van inlichtingen, 1 mei 1944 en opnieuw uitgegeven 20 september 1944, 1944 sep 20, 1 omslag
Rondschrijven houdende de richtlijnen voor de medewerkers in het rayon Zuid-Gelderland voor het noteren van autonummers, 1944 jun 1, 1 stuk
Instructie voor de medewerkers in het rayon Zuid-Gelderland houdende veiligheidsvoorschriften, uitgegeven 10-5-1944 en herdrukt 20-7-1944, 1944 mei 10 - jul 20, 1 omslag
Bijzondere instructie voor de medewerkers in het rayon Zuid-Gelderland voor het in acht nemen van een grotere voorzichtigheid, 1944 jun 26, 1 stuk
Rondschrijven houdende richtlijnen voor de medewerkers in het rayon Zuid-Gelderland betreffende het geven van inlichtingen over betrouwheid en verrichtingen van personen werkzaam in de "civiele" sector, 1944 jul 10, 1 stuk
Bijzondere instructie voor de medewerkers in het rayon Zuid-Gelderland onder meer houdende opdracht voor het met spoed inwinnen van inlichtingen betreffende enige belangrijke objecten, 1944 jul 15, 1 stuk
Rondschrijven houdende richtlijnen voor de medewerkers in het rayon Zuid-Gelderland voor het inwinnen van inlichtingen over industrieën, 1944 jul 20, 1 stuk
Instructie voor de medewerkers in het rayon Zuid-Gelderland houdende een uiteenzetting aangaande de taak van de Geheime Dienst Nederland, 1944 okt 10, 1 stuk
Instructie, genummerd 3A, afkomstig van de chef van de inlichtingendienst LIDJ voor de medewerkers, betreffende het in acht nemen van de uiterste voorzichtigheid, 1944 sep 11, 1 stuk
Instructie, uitgegeven door de chef van de Inlichtingendienst voor de medewerkers, houdende aanwijzingen inzake beveiliging tegen Gestapo-agenten, 1944 sep 11, 1 stuk
Instructie, ingekomen van de chef van de Geheime Dienst Nederland genaamd "Max", waarschijnlijk bestemd voor de bureauhouders, houdende mededeling van de benoeming van een plaatsvervangend chef genaamd "Miki" en betreffende zaken van intern belang voor de dienst, 1944 apr 21, 1 stuk
Ingekomen brieven van het Centraal Bureau der Geheime Dienst Nederland, bestemd voor de bureauhouder(s) van de Midden-Route, 1944 apr 21 - sep 1, 1 omslag
Aan het Centraal Bureau gezonden inlichtingen van militaire aard ingekomen van de medewerkers van het rayon, 1944 mrt (6) - sep 6, 1 omslag
Lijst vermeldende de tekens te gebruiken voor het aangeven van militaire en andere van belang zijnde objecten op kaarten en plattegronden, z.j., 1 stuk
Algemene instructies, ingekomen van het Centraal Bureau, bij de Bureauhouder, houdende richtlijnen voor de medewerkers bij de uitoefening van hun werkzaamheden, ten behoeve van de Geheime Dienst Nederland, 1943 - 1944, 1 omslag