747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


3.2.12.2.4 Ooij


Bestanddelen
Subsidiestukken betreffende de kleuterschool, voorheen bewaarschool, te Ooij, 1936 - 1956, 1 omslag
Stukken betreffende het aanbrengen van voorzieningen en de aanschaf van leermiddelen voor gymnastiekonderwijs ten behoeve van de lagere school te Ooij, 1939 - 1941, 1 omslag
Stukken betreffende de vergoeding van oorlogsschade aan het gebouw en de inventaris van de lagere school te Ooij, 1945 - 1953, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van een nieuwe lagere school te Ooij, 1959 - 1974, 5 omslag
Stukken betreffende de bouw van een nieuwe RK-kleuterschool te Ooij, 1960 - 1970, 3 omslag
Stukken betreffende de uitbreiding van de RK-kleuterschool te Ooij, 1968 - 1975, 1983, 2 omslag
Stukken betreffende de uitbreiding van de basisschool te Ooij met twee kleuterklassen, twee leslokalen en een gymnastiekzaal, 1972 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende de uitbreiding van het scholencomplex te Ooij met twee leslokalen, 1974 - 1977, 1 omslag
Stukken betreffende de uitbreiding van het RK-kleuterscholencomplex te Ooij, 1974 - 1980, 1 omslag