747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


3.2.13.1.1 Algemeen


Bestanddelen
Lijst van beschermde onroerende monumenten, opgesteld ingevolge de monumentenwet, 1968 - 1978, 1 omslag
Vergunningen verstrekt ingevolge de monumentenwet voor diverse archeologische monumenten, 1970 - 1984, 1 omslag
Poging van Ooij en Persingen om te worden aangewezen tot beschermde dorpsgezichten, 1973 - 1974, 1 omslag
Stukken betreffende de inventarisatie van landschappelijke waardevolle bebouwing in het kader van de beschermde dorpsgezichten, 1973 - 1974, 1 omslag
Stukken betreffende het monumentencomité, 1975 - 1976, 1 omslag
Stukken betreffende de invoering van de monumentenverordening, en een inventarisatie van daar onder vallende objecten en de relatie Welstandscommissie - Monumentencommissie, 1975 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende het lidmaatschap van de Regionale Stichting Monumentenwacht Gelderland, 1979 - 1980, 1 omslag
Stukken betreffende het meerjarenprogramma Rehabilitatie Woonhuismonumenten in Beschermd Dorpsgezicht Ubbergen, 1982 - 1984, 1 omslag