282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


2.2.5.3 Landerijen en Opstallen


Bestanddelen
Proces-verbaal van de verpachting van diverse landerijen, 1745, 1 katern
Akte van erfpacht aan J. Alberts van den Broek van een perceel grond te Nederasselt, genaamd "De Papecamp"; met afschrift 1897, 1762, 1897, 1 omslag
Stukken betreffende de verpachting van een perceel grond, genaamd "de Pastoorskamp", kadastraal gemeente Nederasselt, sectie A nrs. 174 en 176, 1767 - 1897, 1 omslag
Akten van verpachting van de kerkegoederen te Nederasselt, 1782, 1793, 1800, 1805, 1 omslag
Akten van verpachting aan achtereenvolgens B. Antonis en G. Tijssen van een perceel grond te Nederasselt, genaamd "het Weerdje", 1806, 1819, 1 omslag
Akten van verpachting van een perceel grond, gelegen onder Nederasselt genaamd "de Breukum", 1806, 1827, 1882, 1 omslag
Stukken betreffende de verpachting van twee percelen grond te Nederasselt, genaamd "het Eindsche Veld" en het Molenkampje", 1806, 1875, 1913, 1 omslag
Akte van verpachting van: - een perceel grond, genaamd "Kerkekamp" - een perceel grond, genaamd "het Kruisdoorntje" - twee maal zeven akkers gelegen op "de middelste Heilige Weide" - een perceel grond "het Kempken", gelegen op "de middelste Heilige Weide", 1812, 1 stuk
Akten van verpachting van een perceel grond, genaamd "het Kruisdoorntje", kadastraal gemeente Nederasselt, sectie B nr. 298, 1817, 1830, 1848, 1 omslag
Akten van verpachting van de boerderij "De Heilige Weide", kadastraal gemeente Nederasselt, sectie A, 1817 - 1960, 1 omslag
Akten van verpachting van twee percelen grond, het ene gelegen aan de Veedijk en het andere tussen de Wetering en de Spellingsche straat, genaamd "de Kerkekampjes", 1824 - 1848, 1 omslag
Akten van verpachting van enige percelen grond te Nederasselt, genaamd "de middelste Heilige Weiden", 1830, 1842, 1847, 1 omslag
Uittreksel uit het hulpregister der hypotheken te Nijmegen betreffende de erfpacht aan P. Boerakker van een perceel bouwland, kadastraal Nederasselt, sectie A nrs. 156 en 157, 1836, 1 stuk
Stukken betreffende de weigering van J. Barten om grondlasten te betalen, die rusten op het door haar gepachte "Oude Kerkhof" en de buitendijkse gronden, 1845 - 1848, 1 omslag
Lijst houdende opgave van de openbaar verpachte landerijen te Nederasselt op 21 april 1846; met aantekening vasn verlenging, 1853, 1846, 1853, 1 stuk
Akte van verpachting aan A. Jaspers van een perceel grond, kadastraal gemeente Nederasselt, sectie B nrs. 159 en 160; afschrift, 1847, 1 stuk
Akte van verpachting aan J.H. Bunke van een perceel grond, kadastraal gemeente Nederasselt, sectie B nr. 22, 1851, 1 stuk
Akten, waarbij Peter Jacobs verklaart in pacht genomen te hebben een perceel grond, kadastraal gemeente Nederasselt, sectie B nrs. 159 en 160, 1852, 1858, 1860, 1 omslag
Akten van verpachting aan Johannes Kornelissen van "het Kerkhof" gelegen rondom de kerk van Overasselt, 1854, 1 stuk
Akte van overeenkomst met de erfgenamen van Diderik Louis baron van Brakell tot den Brakell en Vredestein, waarbij diverse bestaande geschillen over eigendommen en over rechten, rustend op eigendommen, worden geregeld, 1853; authentiek afschrift, 1868, 1853-1868,